Katedra Geografii Regionalnej i Turyzmu

Kontakt:

mgr Marta Jóźwik 
Al. Kraśnicka 2 cd, 20-718 Lublin, pokój 3A
tel. 81-537-68-50, fax. 81-537-68-62

Historia

Jednostka w latach 1956-1970 funkcjonowała jako Katedra Geografii Regionalnej. Jej organizatorem i pierwszym kierownikiem była prof. dr Aniela Chałubińska. W latach 1961-1970 przy Katedrze istniał Zakład Metodyki Nauczania Geografii. W 1970 roku Katedrę przemianowano na Zakład Geografii Regionalnej. W 1994 roku z Zakładu wyodrębniona została Pracownia Dydaktyki Geografii. W 2008 roku Zakład przemianowano na Zakład Geografii Regionalnej i Turyzmu, który w 2019 roku został przekształcony w Katedrę Geografii Regionalnej i Turyzmu.

Kierownicy Zakładu/Katedry

  • prof. dr Aniela Chałubińska (1956-1973)
  • prof. dr H. Maruszczak (1973-1975) - kurator
  • dr Tadeusz Szczepanik (1975-1977)
  • doc. dr hab. Stefan Nakonieczny (1977-1990)
  • prof. dr hab. Jan Buraczyński (1990-1999)
  • prof. dr hab. Andrzej Świeca (1999–2018)
  • dr hab. Teresa Brzezińska-Wójcik – od roku 2018

Kierownik Katedry 

dr hab. Teresa Brzezińska-Wójcik, prof. UMCS

Pracownicy Katedry