Wyniki 2020/2021 semestr letni

Wyniki 2020/2021 - semestr letni

Średni wynik dla pracowników Wydziału wyliczony na podstawie wszystkich ocen wystawionych przez studentów wynosi 5,41.

Rozpiętość ocen dla poszczególnych zajęć wynosi od 4,79 do 5,87 (dla osób ocenionych przez co najmniej 15 studentów).

Na podstawie wystawionych ocen przygotowana została lista najlepiej ocenionych nauczycieli (pracowników Wydziału)

Lista pracowników najlepiej ocenionych przez studentów (co najmniej 15)

Asystenci, wykładowcy, adiunkci

Dr Dagmara Kociuba                                      5,87 (33)

Mgr inż. Karolina Trykacz                             5,82 (21)

Dr Krzysztof Bartoszek                                  5,81 (37)

Dr inż. arch. Anna Polska                             5,80 (15)

Dr Joanna Sposób                                           5.70 (17)

Dr Mateusz Dobek                                         5,71 (28)

Dr Piotr Bartmiński                                         5,69 (36)

Dr Urszula Bronisz                                          5,66 (39)

Dr Piotr Demczuk                                           5,65 (26)

Mgr Iwona Wojciechowska                         5,60 (31)

Adiunkci z habilitacją, profesorowie uczelni, profesorowie

Dr hab. Sebastian Bernat                             5,77 (18)

Dr hab. Anna Dłużewska                              5,71 (29)

Dr hab. Przemysław Mroczek                    5,43 (31)

Dr hab. Ewa Skowronek                               5,42 (30)

Dr hab. Teresa Brzezińska Wójcik             5,36 (30)

Dr hab. Jacek Chodorowski                         5,26 (33)

Dr hab. Waldemar Kociuba                         5,25 (18)

Dr hab. Michał Łuszczuk                               5,23 (18)