Wyniki 2018/2019 semestr zimowy

Wyniki ankiety oceny zajęć w semestrze zimowym 2018/2019

  • Średni wynik dla Wydziału wyliczony na podstawie wszystkich ocen wystawionych przez studentów wynosi 5,26.
  • Rozpiętość ocen dla poszczególnych zajęć wynosi od 3,27 do 5,73 (dla osób ocenionych przez co najmniej 15 studentów). Dla wszystkich zajęć rozpiętość ta wynosi 3,27-6,00.
  • Na podstawie wystawionych ocen przygotowana została lista najlepiej ocenionych nauczycieli.

Lista pracowników najlepiej ocenionych przez studentów (co najmniej 15)

Pracownicy samodzielni

dr hab. Jarosław Dawidek

5,73 (16)

prof. dr hab. Bogusław Kaszewski

5,61 (34)

dr hab. Waldemar Kociuba

5,61 (20)

dr hab. Andrzej Plak

5,57 (18)

dr hab. Bogusława Baran-Zgłobicka     

5,52 (28)

dr hab. Wojciech Janicki

5,47 (22)

dr hab. Monika Wesołowska

5,39 (36)

dr hab. Beata Konopska

5,39 (29)

dr hab. Przemysław Mroczek

5,33 (64)

dr hab. Sebastian Bernat

5,32 (44)

 

Adiunkci, starsi wykładowcy, asystenci

dr Joanna Sposób

5,93 (41)

dr Monika Widz

5,81 (42)

dr Paweł Wojtanowicz

5,81 (72)

dr Jarosław Pietruczuk

5,75 (51)

dr Renata Krukowska

5,73 (43)

dr Małgorzata Flaga

5,71 (24)

dr inż. Krzysztof Raczyński     

5,71 (36)

dr Dagmara Kociuba

5,66 (62)

dr Mateusz Dobek

5,62 (28)

Dr Joanna Szczęsna

5,52 (52)