Rekrutacja 2023/24

Jeśli jesteś zakwalifikowany do przyjęcia na studia
Dostarcz do nas dokumenty papierowe. Możesz je przynieść lub wysłać.
Jeśli nie dostarczysz dokumentów w terminie, potraktujemy to jako rezygnację ze studiów.
Lista potrzebnych dokumentów

 
Rekrutacja dodatkowa na wolne miejsca
Uruchomiliśmy rekrutację dodatkową na wolne miejsca.
W tej rekrutacji trzeba ponownie zapisać się na kierunek! 
Sprawdź szczegóły
 
Terminy pracy komisji:
  • rekrutacja na studia II stopnia i rekrutacja dodatkowa - dyżury podane w opisach kierunków w systemie rekrutacyjnym
  • od 25.07 do 28.07 oraz poniedziałki (31.07, 7.08, 14.08, 21.08, 28.08) w godzinach 9:00 - 14:00

Składanie dokumentów

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna
Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS
Al. Kraśnicka 2D
20-718 Lublin

sala 2D

lokalizacja Google Maps

wjazd od ul. Głębokiej - otwarty szlaban

tel. +48 81 537 68 20

wkr.nzgp@mail.umcs.pl