Dokumentacja postępowań ws. nadania stopnia doktora

 

Regulamin:

Strona tytułowa rozprawy doktorskiej - wzór

Oświadczenia i wnioski:

Zasady opracowywania rozprawy doktorskiej  w formie zbioru powiązanych tematycznie artykułów naukowych:

Regulamin dla osób, które rozpoczęły studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020:

  •  Regulamin dla osób, które rozpoczęły studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020 (Załącznik nr 1 do uchwały nr 3/2020 RN IGSEiGP z dn. 08.05.2020 r.)

Wnioski dla osób, które rozpoczęły studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020: