Wyniki 2020/2021 semestr zimowy

Wyniki 2020/2021 semestr zimowy

 Średni wynik dla pracowników Wydziału wyliczony na podstawie wszystkich ocen wystawionych przez studentów wynosi 5,35.

 Rozpiętość ocen dla poszczególnych zajęć wynosi od 3,62 do 5,96 (dla osób ocenionych przez co najmniej 15 studentów).

 Na podstawie wystawionych ocen przygotowana została lista najlepiej ocenionych nauczycieli (pracowników Wydziału)

 Lista pracowników najlepiej ocenionych przez studentów (co najmniej 15)

 Adiunkci z habilitacją, profesorowie uczelni, profesorowie

dr hab. Anna Dłużewska

5.96

(22)

dr hab. Ewa Skowronek

5.83

(55)

dr hab. Andrzej Plak

5.82

(25)

dr hab. Wioletta Kałamucka

5.81

(31)

dr hab. Wojciech Janicki

5.76

(26)

dr hab. Sebastian Bernat

5.75

(19)

dr hab. Przemysław Mroczek

5.69

(116)

dr hab. Wojciech Zgłobicki

5.66

(26)

dr hab. Viktoriya Pantyley

5.64

(48)

prof. dr hab. Jerzy Nawrocki

5.62

(24)

 Adiunkci

dr Monika Widz

5.88

(45)

dr Jan Reder 

5.86

(72)

dr Andrzej Jakubowski

5.85

(58)

dr Mateusz Dobek

5.82

(93)

dr Renata Krukowska

5.81

(105)

dr Katarzyna Mięsiak-Wójcik

5.80

(29)

dr Krzysztof Bartoszek

5.80

(47)

dr Joanna Sposób

5.77

(41)

dr Paweł Pytka

5.76

(34)

dr Małgorzata Flaga

5.76

(63)

dr Jarosław Pietruczuk

5.75

(72)