"Rola Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie w realizacji zadań Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie"

Agnieszka Szymula

"Zaangażowanie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie w kształtowaniu postaw proekologicznych społeczeństwa Lubelszczyzny"

dr hab. Grzegorz Grzywaczewski

"Mieszkańcy poleskich bagien"

Rafał Siek

"Chiński patchwork"

Prof. dr hab. Radosław Dobrowolski

"Konflikty globalne - co nas czeka?"

dr hab. Wojciech Janicki

"Z Lublina na K2"

Piotr Tomala

"Ptaki krainy neotropikalnej"

prof. dr hab. Marcin Polak
prof. dr hab. Marek Kucharczyk

"Zmiany klimatu - przyczyny, metody badań"

prof. dr hab. Bogusław Kaszewski