Opiekunowie 2021-2022

Opiekunowie roczników na WNoZiGP rok akademicki 2021/2022

Geografia – studia I stopnia

 • I rok – dr Piotr Demczuk
 • II rok – dr Mateusz Dobek
 • III rok – dr Joanna Sposób

Geografia wojskowa– studia I stopnia

 • I rok – dr Łukasz Franczak

Geoinformatyka – studia I stopnia

 • I rok – dr Grzegorz Gajek
 • II rok – dr Krzysztof Kałamucki
 • III rok – dr Beata Hołub

Gospodarka Przestrzenna – studia I stopnia

 • I rok – dr Małgorzata Stanicka
 • II rok – dr Jarosław Pietruczuk
 • III rok – dr Paweł Pytka

Tourism management – studia I stopnia

 • I rok – dr Małgorzata Telecka
 • II rok – dr Magdalena Suchora
 • III rok – dr Monika Widz

Turystyka i rekreacja – studia I stopnia

 • I rok – dr Katarzyna Mięsiak-Wójcik
 • II rok – dr Jan Reder
 • III rok – dr Joanna Szczęsna

Geografia – studia II stopnia

 • I rok – dr Małgorzata Flaga
 • II rok – dr Krzysztof Bartoszek

Geoinformatyka – studia II stopnia

 • I rok – dr Piotr Bartmiński
 • II rok – dr Marcin Siłuch

Gospodarka Przestrzenna – studia II stopnia

 • I rok – dr inż. Anna Polska
 • II rok – dr Dagmara Kociuba

Turystyka i rekreacja – studia II stopnia

 • I rok – dr Marta Ziółek
 • II rok – dr Paweł Wojtanowicz

W roku akademickim 2020/2021 opiekunami lat są:

Geografia – studia I stopnia

 • I rok – dr Mateusz Dobek
 • II rok – dr Joanna Sposób
 • III rok - dr Łukasz Franczak

Geoinformatyka – studia I stopnia

 • I rok – dr Krzysztof Kałamucki
 • II rok – d r Beata Hołub
 • III rok - dr Mateusz Zawadzki

Gospodarka Przestrzenna – studia I stopnia

 • I rok – dr Jarosław Pietruczuk
 • II rok – dr Paweł Pytka
 • III rok - dr Małgorzata Stanicka

Tourism management – studia I stopnia

 • I rok – dr Magdalenia Suchora
 • II rok – dr Monika Widz
 • III rok - dr Małgorzata Telecka

Turystyka i rekreacja – studia I stopnia

 • I rok – dr Jan Reder
 • II rok – dr Joanna Szczęsna
 • III rok - dr Marta Ziółek

Geografia – studia II stopnia

 • I rok – dr Krzysztof Bartoszek
 • II rok – dr Katarzyna Mięsiak-Wójcik

Geoinformatyka – studia II stopnia

 • I rok – dr Marcin Siłuch
 • II rok – dr Łukasz Chabudziński

Gospodarka Przestrzenna – studia II stopnia

 • I rok – dr Dagmara Kociuba
 • II rok – dr inż. Anna Sawicka

Turystyka i rekreacja – studia II stopnia

 • I rok – dr Paweł Wojtanowicz
 • II rok – dr Andrzej Tucki