Opis programu MOST

 www.most.amu.edu.pl

 

PROGRAM MOBILNOŚCI STUDENTÓW

M O S T

 jest ofertą wymiany studentów  w ramach 20 polskich uczelni:


Udział w Programie jest bezpłatny i niezależny od trybu studiów. Mogą wziąć w nim udział studenci po ukończeniu drugiego semestru na jednolitych studiach magisterskich, studiach I stopnia lub pierwszego semestru na studiach II stopnia. Można studiować w  wybranej uczelni przez semestr lub cały rok. Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie 30 punktów kredytowych w semestrze lub zaliczenie wybranego przedmiotu i uzyskanie pozostałych punktów w macierzystej uczelni.

MOST daje możliwość:

  • realizacji programu studiów na uczelni innej niż macierzysta,
  • wyboru dodatkowych, związanych z zainteresowaniem studentki/studenta, zajęć dydaktycznych,
  • nawiązania kontaktu ze specjalistami w danej dziedzinie, pracującymi na uczelni innej niż macierzysta,
  • korzystania z księgozbioru innej uczelni, wykonywania kwerend bibliotecznych poza ośrodkiem macierzystym,
  • prowadzenia badań do pracy seminaryjnej, magisterskiej, czy dysertacji doktorskiej w środowisku powiązanym z przedmiotem analiz,
  • nawiązania kontaktów ze środowiskiem naukowym innego wydziału, instytutu, katedry,
  • wykazania się, także przed przyszłym pracodawcą, umiejętnością adaptacji do nowych warunków, mobilnością.

Nie przegap swojej szansy! Zarejestruj się już dziś!


Jak powstał MOST?

Dokąd można wyjechać?

Koordynatorzy uczelniani

Kim są uczestniczki i uczestnicy?

Regulamin Programu MOST

MOST dla osób niepełnosprawnych

Kto może uczestniczyć?

Rekrutacja - krok po kroku

Kryteria kwalifikacji


 Koordynatorzy Programu MOST

na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie


studentki i studenci

mgr Elwira Mrugała
Centrum Kształcenia i Obsługi Studentów
Biuro ds. Kształcenia
Zespół ds. Toku Studiów
20-031 Lublin Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5
e-mail: elwira.mrugala@poczta.umcs.lublin.pl
tel. (81) 537-5122, (81) 537-5791

doktorantki i doktoranci

mgr Tomasz Góźdź
Centrum Kształcenia i Obsługi Studentów
Biuro ds. Kształcenia
Zespół ds. Spraw Studiów Doktoranckich
20-031 Lublin Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5
e-mail: studia.doktoranckie@poczta.umcs.lublin.pl
tel. (81) 537-5288


 Program MOST na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS  


Wszelkie sprawy związane z programem MOST na Wydziale koordynuje: 

dr Sylwester Wereski

Zakład Hydrologii i Klimatologii

Pokój: 15B
Telefon: (81) 537-68-18
Adres poczty elektronicznej: sylwester.wereski@umcs.pl