Uczelnie partnerskie - Geoinformatyka, Gospodarka Przestrzenna

GOSPODARKA PRZESTRZENNA:
NIEMCY:

 

PORTUGALIA:

 

GEOINFORMATYKA: