Dziekan
dr Jolanta Rodzoś, prof. UMCS
tel. (81) 537-68-33 
e-mail:  jolanta.rodzos@poczta.umcs.lublin.pl

Dyżury w Dziekanacie:
poniedziałek 10:00 - 12:00
środa 13:00 - 15:00

 

Prodziekan ds. Studenckich
dr hab. Wojciech Zgłobicki, prof. UMCS  
tel. (81) 537-68-84 
e-mail:   wojciech.zglobicki@poczta.umcs.lublin.pl  

Dyżury w Dziekanacie oraz w aplikacji Teams: 
wtorek 9:00 - 10:00 
czwartek 10:00 - 11:00

Pełnomocnik Dziekana ds. Organizacji Kształcenia
dr hab. Monika Wesołowska
tel. (81) 537-68-21
e-mail: monika.wesolowska@umcs.pl 

NIEOBECNOŚĆ DO 1.06.2021Dyrektor Instytutu Nauk o Ziemi i Środowisku
dr hab. Sławomir Terpiłowski, prof. UMCS
tel. (81) 537 68 45 
e-mail:   terpis@poczta.umcs.lublin.pl
Zastępca Dyrektora Instytutu Nauk o Ziemi i Środowisku
dr hab. Irena Agnieszka Pidek, prof. UMCS 
tel. (81) 537  68 42 
e-mail:  i.pidek@poczta.umcs.lublin.pl
Dyrektor Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej
dr hab. Wojciech Janicki, prof. UMCS   
tel. (81) 537 68 25
e-mail:  wojciech.janicki@poczta.umcs.lublin.pl
Zastępca Dyrektora Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej
dr hab. Michał Łuszczuk
tel. (81) 537 68 99 
e-mail: michal.luszczuk@poczta.umcs.lublin.pl