Dziekan
dr Jolanta Rodzoś, prof. UMCS
tel. (81) 537-68-33 
e-mail: jolanta.rodzos@mail.umcs.pl

Dyżury w Dziekanacie:
poniedziałek 10:00 - 12:00
środa 13:00 - 15:00

Dyżury w aplikacji Teams:
środa 12:00 - 13:00
pod linkiem

 

Prodziekan ds. Studenckich
prof. dr hab. Wojciech Zgłobicki
tel. (81) 537-68-84 
e-mail: wojciech.zglobicki@mail.umcs.pl 

Dyżury w Dziekanacie oraz w aplikacji Teams: 
wtorek: 13.00-14.00
czwartek: 10.00-11.00