DZIEKAN

 

 

dr Jolanta Rodzoś
tel. (81) 537-68-33
e-mail:  jolanta.rodzos@poczta.umcs.lublin.pl
Dyżury w Dziekanacie:

poniedziałek 10:00 - 12:00
środa 13:00 - 15:00


 Prodziekan ds. Studenckich

 

 

dr hab. Wojciech Zgłobicki, prof. UMCS 
tel. (81) 537-68-84
e-mail:   wojciech.zglobicki@poczta.umcs.lublin.pl 
Dyżury w Dziekanacie:

wtorek 12:00 - 13:00
czwartek 12:00 - 13:00