Nagrody regulaminowe

Nagrody regulaminowe

Zgodnie z regulaminem studiów UMCS za szczególnie wyróżniającą się postawę i bardzo dobre wyniki w nauce student może być nagrodzony w postaci:

  1. Stypendium ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego za wybitne osiągnięcia w nauce lub wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe, 
    Studenci zainteresowani ubieganiem się o stypendium ministra na rok akademicki 2022/2023 proszeni są o zgłaszanie się do dnia 10 października 2022 r. drogą elektroniczną na adres e-mail: justyna.nowaczynska@mail.umcs.pl, podając swoje dane: imię i nazwisko, rok i kierunek studiów, numer albumu, numer telefonu oraz adres do korespondencji na terenie RP.
  2. Stypendium rektora dla studentów,
  3. Tytułu najlepszego absolwenta UMCS

Dziekan w uzasadnionych przypadkach może również przyznać nagrodę pieniężną, wystosować list gratulacyjny do studenta lub wpisać pochwałę do indeksu.