Nagrody regulaminowe

Nagrody regulaminowe

Zgodnie z regulaminem studiów UMCS za szczególnie wyróżniającą się postawę i bardzo dobre wyniki w nauce student może być nagrodzony w postaci:

  1. Stypendium ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego za wybitne osiągnięcia w nauce lub wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe,
  2. Stypendium rektora dla najlepszych studentów,
  3. Tytułu najlepszego absolwenta UMCS

Dziekan w uzasadnionych przypadkach może również przyznać nagrodę pieniężną, wystosować list gratulacyjny do studenta lub wpisać pochwałę do indeksu.