Zasady opracowywania rozprawy doktorskiej

Zasady opracowywania rozprawy doktorskiej  w formie zbioru powiązanych tematycznie artykułów naukowych w Instytucie Geografii Społeczno-Ekonomicznej UMCS w Lublinie