Wyniki 2017/2018 semestr letni

Wyniki ankiety oceny zajęć w semestrze letnim 2017/2018

  • Średni wynik dla Wydziału wyliczony na podstawie wszystkich ocen wystawionych przez studentów wynosi 5,13 (skala 1-6).
  • Rozpiętość ocen dla poszczególnych zajęć wyniosła od 2,69 do 5,98. Pięć osób  otrzymało ocenę poniżej 4,0 a 16 powyżej 5,5.
  • Wyniki ankiety zajęć były przedmiotem analizy Kolegium Dziekańskiego. Podjęte zostały działania mające na celu wyeliminowanie stwierdzonych słabych stron prowadzonych zajęć.
  • Na podstawie wystawionych ocen przygotowana została lista najlepiej ocenionych nauczycieli akademickich.

Najlepiej przez studentów zostały ocenione zajęcia prowadzone przez następujących pracowników (co najmniej 15 ocen)

Pracownicy samodzielni

dr hab. Piotr Zagórski  - 5,98 (18)

dr hab. Waldemar Kociuba - 5,78 (26)

dr hab. Stanisław Chmiel - 5,63 (53)

dr hab. Anna Dłużewska - 5,62 (41)

prof. dr hab. Bogusław Kaszewski - 5,56 (16)

dr hab. Ewa Skowronek - 5,47 (19)

dr hab. Bogusława Baran-Zgłobicka - 5,35 (16)

dr hab. Teresa Brzezińska-Wójcik - 5,35 (20)

dr hab. Sebastian Bernat - 5,31 (27)

 

Adiunkci, starsi wykładowcy, asystenci

dr Leszek Gawrysiak - 5,94 (19)

dr Małgorzata Telecka - 5,84 (24)

dr Piotr Bartmiński - 5,84 (24)

dr Krzysztof Bartoszek - 5,69 (27)

dr Przemysław Mroczek - 5,68 (33)

dr Mirosław Krukowski - 5,60 (19)

dr Jan Reder - 5,60 (26)

dr Krzysztof Kałamucki - 5,59 (15)

dr Dagmara Kociuba - 5,58 (24)

dr Andrzej Jakubowski - 5,55 (36)

dr Urszula Bronisz - 5,53 (20)

dr Marta Ziółek - 5,34 (19)