Lista rankingowa - stypendium doktoranckie 2022/2023

LISTA RANKINGOWA DLA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO
W ROKU AKADEMICKIM 2022/2023

Lista dla IV roku

Lp.

Nr albumu

Liczba punktów

1

254182

77

Zgodnie z limitem miejsc stypendialnych ustalonym przez Dziekana pismem z dnia 05.09.2022, Wydziałowa Komisja ds. stypendiów doktoranckich oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych, wnioskuje o przyznanie stypendiów doktoranckich następującym osobom:

IV rok: 254182