Patronat honorowy

Patroni honorowi Dnia Ziemi 2019:

JM Rektor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
dr hab. Stanisław Michałowski, prof. UMCS
Prezydent Miasta Lublin
dr Krzysztof Żuk