Opiekunowie 2019-20

Opiekunowie lat w roku akademickim 2019/2020

 1. Dr Joanna Sposób (I rok I stopnia, geografia)       
 2. Dr Joanna Szczęsna (I rok I stopnia, turystyka i rekreacja)
 3. Dr Beata Hołub (I rok I stopnia, geoinformatyka)  
 4. Dr Paweł Pytka (I rok I stopnia, gospodarka przestrzenna)          
 5. Dr Monika Widz (I rok, I stopnia, tourism management)
 6. Dr Łukasz Franczak (II rok I stopnia, geografia)       
 7. Dr Marta Ziółek (II rok I stopnia, turystyka i rekreacja)
 8. Dr Mateusz Zawadzki (II rok I stopnia, geoinformatyka)  
 9. Dr Małgorzata Stanicka (II rok I stopnia, gospodarka przestrzenna)          
 10. Dr Małgorzata Telecka (II rok, I stopnia, tourism management)
 11. Dr hab. Piotr Kulesza (III rok I stopnia, turystyka i rekreacja)
 12. Dr Piotr Demczuk (III rok I stopnia, geografia)        
 13. Dr Grzegorz Gajek (III rok I stopnia, geoinformatyka)         
 14. Dr Małgorzata Telecka (III rok I stopnia, gospodarka przestrzenna)          
 15. Dr Anna Orłowska (III rok, I stopnia, tourism management)
 16. Dr Katarzyna Mięsiak-Wójcik (I rok II stopnia, geografia) 
 17. Dr Łukasz Chabudziński (I rok II stopnia, geoinformatyka)
 18. Dr inż. Anna Sawicka (I rok II stopnia, gospodarka przestrzenna) 
 19. Dr Andrzej Tucki (I rok II stopnia, turystyka i rekreacja)
 20. Dr Sylwester Wereski (II rok, II stopnia, geografia) 
 21. Dr Marcin Siłuch (II rok, II stopnia geoinformatyka)
 22. Dr  Renata Krukowska (II rok, II stopnia, turystyka i rekreacja)                  
 23. Dr inż. Anna Polska (II rok, II stopnia, gospodarka przestrzenna)