Opiekunowie 2018-19

Osoby pełniące funkcje opiekunów roku w roku akademickim 2018-2019

 1. Dr Katarzyna Mięsiak-Wójcik (III rok I stopnia, geografia) 
 2. Dr Łukasz Chabudziński (III rok I stopnia, geoinformatyka)
 3. Dr inż. Anna Sawicka (III rok I stopnia, gospodarka przestrzenna) 
 4. Dr Andrzej Tucki (III rok I stopnia, turystyka i rekreacja)
 5. Dr Piotr Demczuk (II rok I stopnia, geografia)        
 6. Dr Grzegorz Gajek (II rok I stopnia, geoinformatyka)         
 7. Dr Małgorzata Telecka (II rok I stopnia, gospodarka przestrzenna)          
 8. Dr hab. Piotr Kulesza (II rok I stopnia, turystyka i rekreacja)
 9. Dr Łukasz Franczak (I rok I stopnia, geografia)       
 10. Mgr Mateusz Zawadzki (I rok I stopnia, geoinformatyka)  
 11. Dr Małgorzata Stanicka (I rok I stopnia, gospodarka przestrzenna)          
 12. Dr Marta Ziółek (I rok I stopnia, turystyka i rekreacja)
 13. Dr Krzysztof Raczyński (II rok, II stopnia, geografia)           
 14. Dr Jakub Kuna (II rok, II stopnia geoinformatyka)   
 15. Dr  Jan Reder (II rok, II stopnia, turystyka i rekreacja)                   
 16. Dr Piotr Bartmiński (II rok, II stopnia, gospodarka przestrzenna)
 17. Dr Sylwester Wereski (I rok, II stopnia, geografia) 
 18. Dr Marcin Siłuch (I rok, II stopnia geoinformatyka)
 19. Dr  Renata Krukowska (I rok, II stopnia, turystyka i rekreacja)                  
 20. Dr inż. Anna Polska (I rok, II stopnia, gospodarka przestrzenna)    
 21. Dr Magdalena Suchora (II rok, I stopnia, tourism management)
 22. Dr Małgorzata Telecka (I rok, I stopnia, tourism management)