Informacje organizacyjne dla studentów I roku studiów I stopnia

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dla studentów I roku studiów I stopnia, przygotowanymi przez Pana Prodziekana ds. Studenckich, prof. dr. hab. Wojciecha Zgłobickiego.