Opiekunowie 2022-2023

Opiekunowie poszczególnych roczników w  roku akademickim 2022/2023

Geografia – studia I stopnia

I rok – dr Grzegorz Siwek

II rok – dr Piotr Demczuk

III rok – dr Mateusz Dobek

Geografia wojskowa– studia I stopnia

I rok – dr Krzysztof Bartoszek

II rok – dr Łukasz Franczak

Geoinformatyka – studia I stopnia

I rok – dr Mateusz Zawadzki

II rok – dr Grzegorz Gajek

III rok – dr Mirosław Krukowski

IV rok – dr Beata Hołub

Gospodarka Przestrzenna – studia I stopnia

I rok – mgr inż. Jakub Skibiński

II rok – dr Małgorzata Stanicka

III rok – dr Jarosław Pietruczuk

IV rok – dr Paweł Pytka

Tourism management – studia I stopnia

I rok – dr Anna Orłowska

II rok – dr Małgorzata Telecka

III rok – dr Magdalena Suchora

Turystyka i rekreacja – studia I stopnia

I rok – dr Joanna Szczęsna

II rok – dr Katarzyna Mięsiak-Wójcik

III rok – dr Jan Reder

Geografia – studia II stopnia

I rok – dr Jakub Kuna

II rok – dr hab. Małgorzata Flaga

Geoinformatyka – studia II stopnia

I rok – dr Marcin Siłuch

II rok – dr Piotr Bartmiński

Gospodarka Przestrzenna – studia II stopnia

I rok – mgr inż. Karolina Skibińska

II rok – dr inż. Anna Polska

Turystyka i rekreacja – studia II stopnia

I rok – dr Paweł Wojtanowicz

II rok – dr Marta Ziółek