Olimpiada Geograficzna

XLVIII Olimpiada Geograficzna - etap okręgowy

Informacje o wydarzeniu

Fotorelacja z olimpiady


 

XLV Olimpiada Geograficzna, etap okręgowy, I Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Jagiełły w Krasnymstawie, 9-10 lutego 2019 r.  

Komitet Okręgowy XLV Olimpiady Geograficzna złożony jest głównie w pracowników Wydziału:

 • dr hab. Jan Rodzik, prof. UMCS – przewodniczący Komitetu Okręgowego i juror (pracownik WNoZiGP UMCS)
 • mgr Katarzyna Dobek – sekretarz KO (WNoZiGP UMCS i I LO w Lublinie)
 • mgr Beata Zielińska – sekretarz jury (WNoZiGP UMCS)
 • dr hab. Teresa Brzezińska-Wójcik, prof. UMCS – juror i przedstawiciel Komitetu Głównego (WNoZiGP UMCS)
 • dr Małgorzata Flaga – juror (WNoZiGP UMCS)
 • dr Katarzyna Mięsiak-Wójcik – juror (WNoZiGP UMCS)
 • mgr Iwona Kryczka – juror (XXIX LO w Lublinie)
 • dr Przemysław Mroczek – juror (WNoZiGP UMCS)
 • dr Paweł Pytka – juror (WNoZiGP UMCS)
 • dr Jolanta Rodzoś – przedstawiciel Komitetu Głównego (WNoZiGP UMCS)
 • dr Joanna Sposób – juror (WNoZiGP UMCS)
 • dr Magdalena Suchora – juror (WNoZiGP UMCS)
 • dr Joanna Szczęsna – juror (WNoZiGP UMCS)
 • dr Paweł Wojtanowicz – juror (WNoZiGP UMCS)
 • dr hab. Paweł Zieliński – juror (WNoZiGP UMCS)

FOTORELACJA

 


XLIV Olimpiada Geograficzna, etap okręgowy, Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS w Lublinie, 10-11 lutego 2018 r.

FOTORELACJA

 


XLIII Olimpiada Geograficzna, etap okręgowy, II Liceum Ogólnokształcące im. Hetmana Jana Zamoyskiego w Lublinie, 11-12 lutego 2017 r.

 

 

 


XLII Olimpiada Geograficzna, etap okręgowy, I Liceum Ogólnokształcące w Lublinie, 6-7 lutego 2016 r.