Wyniki 2019/2020 semestr zimowy

Wyniki 2019/2020 semestr zimowy

Średni wynik dla Wydziału wyliczony na podstawie wszystkich ocen wystawionych przez studentów wynosi 5,24.

Rozpiętość ocen dla poszczególnych zajęć wynosi od 2,48 do 5,92 (dla osób ocenionych przez co najmniej 15 studentów).

Na podstawie wystawionych ocen przygotowana została lista najlepiej ocenionych nauczycieli (pracowników Wydziału)

Lista pracowników najlepiej ocenionych przez studentów (co najmniej 15)

 

Adiunkci z habilitacją, profesorowie uczelni, profesorowie

dr hab. Wioletta Kałamucka 5.92 (15)
dr hab. Wojciech Janicki 5.82 (30)
dr hab. Andrzej Plak 5.77 (15)
dr hab. Leszek Gawrysiak 5.74 (15)
prof. dr hab. Radosław Dobrowolski 5.74 (17)
dr hab. Wojciech Zgłobicki 5.66 (22)
dr hab. Bogusława Baran-Zgłobicka 5.65 (51)
dr hab. Sebastian Bernat 5.65 (34)
dr hab. Ewa Skowronek 5.60 (58)
dr Jolanta Rodzoś 5.45 (23)

 


Adiunkci, asystenci

dr Monika Widz 5.92 (45)
dr Małgorzata Telecka 5.92 (45)
dr Urszula Bronisz 5.85 (34)
dr Renata Krukowska 5.85 (64)
dr Paweł Pytka 5.80 (92)
dr Grzegorz Gajek 5.75 (64)
dr inż. Krzysztof Raczyński 5.72 (15)
dr Jarosław Pietruczuk 5.69 (30)
dr Joanna Sposób 5.67 (45)
dr Łukasz Chabudziński 5.62 (55)