Organizator Dnia Ziemi 2019:
Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
al. Kraśnicka 2cd
20-718 Lublin

Współorganizator:
Wydział Artystyczny
al. Kraśnicka 2b
20-718 Lublin

Zespół organizacyjny:
dr Joanna Szczęsna - koordynator
e-mail: joanna.szczesna@poczta.umcs.lublin.pl 
tel. (81) 537-68-34

dr Paweł Wojtanowicz - koordynator
e-mail: pawel.wojtanowicz@poczta.umcs.lublin.pl 
tel. (81) 537-68-35

mgr inż. Dorota Dymek - konkurs gra planszowa
e-mail: dorota.dymek@poczta.umcs.lublin.pl 
tel: (81) 537-68-22

dr Andrzej Jakubowski - kontakt z mediami
e-mail: andrzej.jakubowski@poczta.umcs.lublin.pl
tel. (81) 537-68-24

mgr inż. Jolanta Jóźwik - konkurs plakat
e-mail: jolanta.jozwik@poczta.umcs.lublin.pl
tel. (81) 537-68-22

mgr Marta Jóźwik - kontakt ze szkołami
e-mail: marjoz@poczta.umcs.lublin.pl 
tel. (81) 537-68-50

mgr Krzysztof Łoboda - zapisy na wydarzenia
e-mail: kloboda@poczta.umcs.lublin.pl 
tel. (81) 537-68-20

dr Małgorzata Stanicka - sekretarz, kontakt z instytucjami
e-mail: malgorzata.stanicka@poczta.umcs.lublin.pl 
tel. (81) 537-68-04

mgr Beata Zielińska - kontakt ze sponsorami
e-mail: beataz@poczta.umcs.lublin.pl 
tel.: (81) 537-68-73