Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Anna Dłużewska

Stanowisko
profesor nadzwyczajny UMCS
Jednostki
ZAKŁAD EDUKACJI GEGRAFICZNEJ I TURYSTYCZNEJ, ZAKŁAD EDUKACJI GEOGRAFICZNEJ I TURYSTYCZNEJ
Funkcje
Kierownik Zakładu
Adres e-mail
Wyświetl