Nagroda im. dr Anny Siedleckiej

Nagroda im. dr Anny Siedleckiej

Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej wspólnie z Wydziałem Biologii i Biotechnologii w każdym roku akademickim przyznaje nagrody im. A. Siedleckiej studentom, którzy wykazali się szczególnymi osiągnieciami w zakresie nauki i pracy społecznej.

Szczegółowe informacje na temat nagrody można znaleźć pod następującym adresem