Konkurs „Człowiek i środowisko –walka czy pokojowe współistnienie”

Celem projektu „Człowiek i środowisko –walka czy pokojowe współistnienie” jest wywołanie refleksji u dzieci i młodzieży na temat współzależności człowieka i środowiska, w którym funkcjonuje. Atrakcyjna forma przybliżenia przykładów wpływu środowiska na życie człowieka lub przekształcania środowiska przez człowieka dla swoich potrzeb, zachęca do kreatywnego podejścia w konstruowaniu przekazu. Zaproponowana formuła konkursu filmowego tj. animacja lub forma filmowa o czasie trwania nie przekraczającym 15 min., promuje zastosowanie technik multimedialnych do tworzenia tych narracji.
 
Tematem konkursu są przykłady wpływu środowiska na życie człowieka lub przekształcania środowiska przez człowieka dla swoich potrzeb.
 
Uczestnikami Konkursu mogą być dzieci i młodzież, zgłaszająca swoje prace indywidualnie lub za pośrednictwem szkoły, ośrodka kultury, świetlicy itp. Do konkursu mogą być zgłoszone prace wykonane indywidualnie jak i zespołowo. Zarówno uczestnicy indywidualni jak i zespoły mogą nadesłać tylko po jednej pracy. Uczestnik indywidualny może jednak być również współtwórcą pracy zespołowej.
 
Prace należy dostarczyć na adres:
Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
al. Kraśnicka 2 CD, 20-718 Lublin
lub
z dopiskiem Dzień Ziemi 2018 – konkurs filmowy.
 
Termin nadsyłania prac - 6 kwietnia 2018 r.
 
Za datę przekazania przyjmuje się datę doręczenia pracy na podany adres, w formie elektronicznej na adres e-mail lub przesłanie linku do pobrania pracy z serwisu internetowego.
Szczegółowe informacje zawarte są w Regulaminie konkursu (do pobrania).
 
 
WYNIKI KONKURSU!!!!
Jury konkursu filmowego po posiedzeniu w dniu 13.04.2018 i obejrzeniu nadesłanych prac postanowiło przyznać jedynie jedno wyróżnienie. Nagrodzonym filmem jest praca pt. "Wpływ oddziaływań turbin wiatrowych, na dżdżownice ziemne".
 
Uzasadnienie:
Autorzy sfilmowali przebieg eksperymentu, w którym popularyzują badania naukowe i podejmują próbę przekazania w przystępny sposób tematyki wpływu energetyki odnawialnej na środowisko przyrodnicze, a w tym przypadku na organizmy żywe.