Geoinformatyka

MAGISTERSKIE (profil akademicki)

Studia magisterskie o profilu ogólnoakademickim na kierunku Geoinformatyka to kontynuacja studiów licencjackich o profilu praktycznym, realizowanych na UMCS od roku akademickiego 2013/2014. Zarówno na pierwszym, jak i drugim poziomie kształcenia są to studia międzyobszarowe, łączące dziedziny nauki o Ziemi oraz nauki ścisłe i  bazujące na dorobku naukowym oraz warsztacie metodycznym geografii oraz informatyki. Na studiach I° główny nacisk położony jest na kształcenie specjalistów z zakresu projektowania, wdrażania, administrowania i użytkowania Systemów Informacji Geograficznej i współpracujących z nią systemów informatycznych. Studia magisterskie, główny nacisk będą kładły na aplikacyjność narzędzi geoinformatycznych w badaniach naukowych, przede wszystkim w badaniach środowiskowych. Drugim ważnym wątkiem w kształceniu na tym poziomie jest rozwijanie kompetencji narzędziowych, realizowane m.in. w ramach zajęć praktycznych prowadzonych przez specjalistów zewnętrznych oraz pracowników dwóch wydziałów UMCS mających dorobek w tym zakresie. Pracownicy wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki przestrzennej realizują głównie zajęcia związane z wykorzystaniem Systemów Informacji Geograficznej, natomiast pracownicy wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki realizują zajęcia z segmentu IT. Zaangażowanie obu wydziałów pozwala na kształtowanie szerokiej gamy kompetencji merytorycznych i warsztatowych i zapewnia rzetelne przygotowanie studentów do podejmowania zadań związanych z pozyskiwaniem, przetwarzaniem, analizowaniem i udostępnianiem informacji przestrzennej z użyciem nowoczesnych narzędzi, według standardów światowych.

I rok studiów:

Semestr 1 - Główne problemy współczesnego świata (przedmiot społeczny); Mapy dawne jako źródło wiedzy o środowisku; Zaawansowane analizy przestrzenne; Projektowanie i wykorzystanie baz danych przestrzennych; Programowanie w środowisku QGIS.

Semestr 2 - Narzędzia i metody integracji systemów GIS; Badania środowiska z wykorzystaniem ALS i TLS; Aplikacje mobilne; Cyfrowe przetwarzanie zdjęć satelitarnych; Analizy przestrzenne i czasowe danych środowiskowych.


II rok studiów:

Semestr 3 - Wychowanie fizyczne; GIS w analizach środowiskowych; Nowoczesne technologie pomiarowe w badaniach środowiska; Open source GIS; Testowanie oprogramowania.

Semestr 4 – Wykład ogólnouniwersytecki; Zarządzanie projektami informatycznymi; Podstawy modelowania środowiska; Pakiety statystyczne; Filozofia przyrody (przedmiot humanistyczny).


Fakultety: Architektury wielordzeniowe; Bazy danych georeferencyjnych; Teledetekcja radarowa; Drony; Sieci bezprzewodowe; Aplikacje korporacyjne JEE; UML - inżynieria oprogramowania; Podstawy sztucznej inteligencji.


Informacje dodatkowe: http://geoinformatyka.umcs.lublin.pl/