Konkurs im. B. Petchenik

 

XIII MIĘDZYNARODOWY KONKURS KARTOGRAFICZNY im. Barbary Petchenik

Międzynarodowa Asocjacja Kartograficzna, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Oddział Kartograficzny Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Instytut Geodezji i Kartografii oraz Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie uprzejmie zapraszają uczniów klas V i VI do udziału w kolejnym konkursie na pracę o charakterze kartograficznym poruszającą tematykę:

„KOCHAMY MAPY” („WE LOVE MAPS”)