Tourism management

Tourism management studia I stopnia + efekty uczenia się

I rok, I st. (dla studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2020/2021) 

II rok, I st. (dla studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akadmeickim 2019/2020)

III rok, I st. (dla studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akdemieckim 2019/2018)