Tourism management

Tourism management, studia I stopnia (licencjackie - bachelor studies) - plany zajęć + efekty uczenia się:

I rok, I st. (dla studentów, którzy rozpoczęli studia I st. w roku akademickim 2023/2024)

II rok, I st. (dla studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2022/2023) 

III rok, I st. (dla studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2021/2022)

Plan studiów + efekty uczenia się (dla studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2020/2021)