Tourism management

Tourism management, studia I stopnia (licencjackie - bachelor studies) - plany zajęć + efekty uczenia się:

I rok, I st. (dla studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2021/2022) 

II rok, I st. (dla studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akadmeickim 2020/2021)

III rok, I st. (dla studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akdemieckim 2019/2020)