Wybrane tematy obronionych prac doktorskich

Wybrane tematy obronionych prac doktorskich
na studiach doktoranckich UMCS – kierunek geografia

Uwaga: linki dotyczą informacji o rozprawie (m.in. jej autorze i promotorze) na stronach OPI 


Geografia fizyczna:


Geografia społeczno-ekonomiczna:


Kartografia:


Paleogeografia:

 


Geografia turyzmu:

 

Gospodarowanie zasobami środowiska:


Dydaktyka geografii:


Problemy globalne:


Problematyka interdyscyplinarna:

  • Uwarunkowania krajobrazu kulturowego doliny Giełczwi (Wyżyna Lubelska) i koncepcje jego kształtowania