Skład zespołów programowych

Kadencja 2020-2024 (po zmianach z 21.11.22, 23.11.22)

Skład Zespołu Programowego ds. kierunku Geografia:

 1. dr hab. Wojciech Janicki, prof. UMCS – przewodniczący
 2. dr hab. Renata Kołodyńska-Gawrysiak
 3. dr hab. Paweł Zieliński, prof. UMCS
 4. dr Jakub Kuna
 5. dr Sylwester Wereski
 6. dr Karol Kowalczyk
 7. dr Piotr Demczuk
 8. dr Jan Reder – sekretarz
 9. Daria Owsiana – przedstawiciel studentów (I st.)
 10. Monika Kamińska – przedstawiciel studentów (II st.)

 Skład Zespołu Programowego ds. kierunku Turystyka i Rekreacja: od 01.10.2019 do obecnie

 1. dr hab. Teresa Brzezińska-Wójcik, prof. UMCS – przewodnicząca
 2. dr hab. Paweł Zieliński, prof. UMCS
 3. dr Joanna Szczęsna
 4. dr Katarzyna Mięsiak-Wójcik
 5. dr Krzysztof Kałamucki, prof. UMCS
 6. dr Paweł Wojtanowicz – sekretarz
 7. dr Tomasz Bielecki, prof. UMCS
 8. mgr Robert Mazur - Praktyk
 9. Daryna Baranhuk – przedstawiciel studentów (I st.)
 10. Weronika Kwiecień – przedstawiciel studentów (II st.)

 Skład Zespołu Programowego ds. kierunku Gospodarka Przestrzenna:

 1. dr hab. Waldemar Gorzym-Wilkowski, prof. UMCS – przewodniczący
 2. dr hab. Bogusława Baran-Zgłobicka, prof. UMCS
 3. dr hab. Grzegorz Janicki, prof. UMCS
 4. dr inż. Anna Polska
 5. dr Andrzej Jakubowski
 6. dr hab. Artur Myna, prof. UMCS
 7. mgr inż. Jakub Skibiński
 8. dr Paweł Pytka – sekretarz
 9. dr inż. arch. Marzena Siestrzewitowska - praktyk
 10. mgr Ewa Pyryt
 11. Weronika Szymanek - przedstawiciel studentów (I st.)
 12. Patrycja Adamczyk - przestawiciel studentów (II st.)

 Skład Międzywydziałowego Zespołu Programowego ds. kierunku Tourism Management:

 1. dr Renata Krukowska – przewodnicząca
 2. dr hab. Anna Dłużewska, prof. UMCS
 3. dr Małgorzata Telecka
 4. dr Andrzej Tucki
 5. dr Monika Widz
 6. dr Joanna Sposób – sekretarz
 7. dr Joanna Bielecka-Prus - przedstawiciel WFiS
 8. dr Bartosz Bojarczyk - przedstawiciel WP
 9. Yahor Kazlou – przedstawiciel studentów

 Skład Międzywydziałowego Zespołu Programowego ds. kierunku Geoinformatyka:

 1. dr hab. Leszek Gawrysiak – przewodniczący
 2. dr Łukasz Chabudziński
 3. dr hab. Jarosław Bylina - przedstawiciel WMFiI
 4. dr hab. Monika Budzyńska, prof. UMCS - przedstawiciel WMFiI
 5. dr Mateusz Zawadzki
 6. dr hab. Mirosław Krukowski
 7. dr Joanna Potiopa - przedstawiciel WMFiI
 8. dr Michał Klisowski - przedstawiciel WMFiI
 9. dr Beata Hołub – sekretarz
 10. Grzegorz Krzywicki – praktyk
 11. Sandra Chrustowska – przedstawiciel studentów (I st.)
 12. Michał Chmielewski – przedstawiciel studentów (II st.)

 Skład Zespołu Programowego ds. kierunku Geografia Wojskowa i Zarządzanie Kryzysowe

 1. dr hab. Paweł Zieliński, prof. UMCS – przewodniczący
 2. prof. dr hab. Jerzy Nawrocki
 3. prof. dr hab. Waldemar Kociuba
 4. dr hab. Michał Łuszczuk, prof. UMCS
 5. dr hab. Bogusława Baran-Zgłobicka, prof. UMCS
 6. dr Beata Hołub
 7. dr Mateusz Zawadzki
 8. dr Małgorzata Stanicka
 9. dr Krzysztof Bartoszek
 10. dr inż. Jolanta Jóźwik
 11. dr inż. Dorota Ilona Dymek
 12. dr Ewelina Panas – przedstawiciel Legii Akademickiej Oddział Terenowy UMCS
 13. Julia Szelest – przedstawiciel studentów (I st.)
 14. Maja Brzózka – przedstawiciel studentów (II st.)

 Skład Zespołu Programowego ds. kierunku geoarcheologia 

 1. dr Jan Reder
 2. dr hab. Renata Kołodyńska-Gawrysiak
 3. dr Piotr Bartmiński
 4. dr Jarosław Pietruczuk
 5. dr hab. Jacek Chodorowski, prof. UMCS

Skład Zespołu Programowego ds. kierunku geowizualizacja historyczna i archeologiczna

 1. dr hab. Beata Konopska, prof. UMCS
 2. dr hab. Paweł Cebrykow
 3. dr hab. Mirosław Krukowski