Organizator Dnia Ziemi 2022:
Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
al. Kraśnicka 2d
20-718 Lublin

Zespół organizacyjny:
dr Adam Lesiuk - koordynator
e-mail: adam.lesiuk@mail.umcs.pl
tel. (81) 537 55 20