Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Wojciech Janicki

dr hab. Wojciech Janicki
Stanowisko
profesor uczelni
Jednostki
INSTYTUT GEOGRAFII SPOŁECZNO-EKONOMICZNEJ I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ, KATEDRA GEOGRAFII SPOŁECZNO-EKONOMICZNEJ
Funkcje
Dyrektor Instytutu, Kierownik Katedry
Telefon
81 537 68 25, 81 537 69 94 (sekretariat)
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Poniedziałki g. 13.00-14.00, pok. 22B (semestr letni 2022/2023)


 

Adres

Kraśnicka 2d
20-718 Lublin

O sobie

Zapraszam do obejrzenia podcastu wyemitowanego 21 września 2022 roku - trochę o biznesie, trochę o życiu w ogóle, trochę o przeludnieniu: https://tiny.pl/w1ngj,  
a także zapisu video kilku moich wykładów:

[1] wykład na Dzień Otwartych Drzwi UMCS 21 marca 2022 r. pt. Ta straszna depopulacja, czyli właściwie czego my się boimy https://www.youtube.com/watch?v=bGGxnDqq29o&ab_channel=WojciechJanicki 
[2] wykład na Dzień Otwartych Drzwi UMCS 22 marca 2021 r. pt. Do kogo należy ocean? https://www.facebook.com/watch/live/?v=858075548384288&ref=watch_permalink (wykład zaczyna się od 24:22 sek.)
[3] wykład inaugurujący Lubelskie Wirtualne Dni Nauki dn. 22 września 2020 r. pt. Czy Ziemia pomieści nas wszystkich? https://lui.lublin.eu/portal/lui_wyklady/ziemia-pomiesci-nas-wszystkich/ 
[4] wykład przygotowany na inaugurację roku akademickiego 2018/2019 w UMCS pt. "Geografia w 100-lecie niepodległości Polski - rozbijanie mitu tradycyjnej nauki", opublikowany 5 listopada 2018 r. https://www.youtube.com/watch?v=geLFVMV-0-U 
[5] mini-wykład (10 minut) z cyklu "Proste wykłady o trudnych sprawach" pt. "Arktyka jako źródło surowców - political fiction", opublikowany 31 marca 2017 r. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=397218853985168&id=100010911704050&ref=notif&notif_t=like&notif_id=1490993582290783 
Inna wersja wykładu o Arktyce, w ramach Lubelskiego Uniwersytetu Inspiracji:
https://lui.lublin.eu/portal/lui_wyklady/arktyka-jako-zrodlo-surowcow-political-fiction/ 
[6] nagranie wykładu w ramach seminarium stypendystów Lane Kirklanda w Polsce pt. "Konflikty globalne - co nas czeka?" z dn. 9 maja 2016 r. https://www.youtube.com/watch?v=5iWEQ7ZKpGE 
[7] videoprezentacja z odczytu w ramach Polskiego Towarzystwa Geograficznego pt. "Czy Polska potrzebuje imigrantów?" z dn. 28 stycznia 2016 r.: https://www.youtube.com/watch?v=U70Z64Rn1jY 
[8] kilka słów o zdroworozsądkowym podejściu do ochrony środowiska w Światowy Dzień Ochrony Środowiska 2020  https://www.facebook.com/umcslublin/videos/1572408482937383/?t=0  

Moje zainteresowania naukowe: 
- geografia polityczna
- migracje
- mniejszości narodowe i etniczne
- konflikty 
- problemy globalne
- rozwój regionalny


Działalność naukowa

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6563-5259

LISTA PUBLIKACJI

2022
Wielowymiarowy kontekst transformacji regionów węglowych: demograficzny, gospodarczy, instytucjonalny, środowiskowy. Podregion lubelski – województwo lubelskie, 2022. W: red. A.Drobniak, Sprawiedliwa transformacja regionów węglowych w Polsce. Impulsy, konteksty, rekomendacje strategiczne. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, ss. 66-67, 78-78, 103-104, 122. https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/681326 Współautorzy: G. Iwanicki, A. Jakubowski. 

Rekomendacje strategiczne dla programowania sprawiedliwej transformacji w Polsce. Podregion lubelski – województwo lubelskie, 2022. W: red. A.Drobniak, Sprawiedliwa transformacja regionów węglowych w Polsce. Impulsy, konteksty, rekomendacje strategiczne. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, ss. 197-199. https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/681326  Współautorzy: G. Iwanicki, A. Jakubowski. 

Subjectively felt and objectively measured: Wellbeing in the context of globalization. Applied Psychology: Health and Well-Being, 1–19. https://doi.org/10.1111/aphw.12342. Współautor: A. Dłużewska.

Towards a Better Future of Peripheries: Regional Migration Policy. Annales UMCS, vol. 77 (2022), pp. 1-20. ISSN 0137-1983.  http://dx.doi.org/10.17951/b.2022.77.0.1-20     

2021
Replacement migration on the edge of the European Union: Wasting human capital? International Migration. DOI: https://doi.org/10.1111/imig.12888. Współautor: V. Ledwith.

2020
Contemporary administrative division and historically shaped regional borders: a comparative analysis in Poland. Human Geographies, vol. 14, issue 1, s. 39-58, May 2020.  http://dx.doi.org/10.5719/hgeo.2020.141.3

Demographic Profile of Syrians in Poland. W: Comparative Demography of the Syrian Diaspora: European and Middle Eastern Destinations, red. E.D. Carlson, N.E. Williams. Springer, s. 303-320.  https://www.springer.com/gp/book/9783030244507#otherversion=9783030244514

Design of nonlinear electromagnetic energy harvester equipped with mechanical amplifier and spring bumpers. Bulletin of the Polish Academy of Sciences: Technical Sciences, Vol. 68, No. 6, pp. 1373-1383. DOI: 10.24425/bpasts.2020.135384. Współautorzy: M. Ostrowski, B. Błachowski, M. Bocheński, D. Piernikarski, P. Filipek. 

2018
Lublin. Historia, społeczeństwo, gospodarka (redakcja). Wydawnictwo UMCS, Lublin, ss. 226. 

Ordering illegal migration terminology: the Migration Legality Cube. Barometr Regionalny, t. 16, nr 2, s. 113-122. WSZiA, Zamość.

2017
Depopulation as an opportunity, not a threat to cities and regions: a paradigm change. Europe XXI, vol. 32, s. 89-96.

2016 
Eastern Poland in Central-Eastern Europe: ambiguity, changeability, marginalization. W: Identities of Central-Eastern European Nations, red. V. Yevtukh, A. Wysocki, G. Kisla, A. Jekaterynczuk, National Pedagogical University Dragomanov – Maria Curie-Skłodowska University in Lublin. Kyiv, s. 49-68.

2015 
Migracje kompensacyjne jako czynnik wzrostu obszarów peryferyjnych. Rola ukrytego kapitału ludzkiego. Wyd. UMCS Lublin, ss. 292.

Czasopismo Geograficzne, t. LXXXVI, z. 1-2, 2015 (redakcja). PTG, Warszawa–Lublin, ss. 109. 

Innowacyjna szkoła (redakcja), http://innowacja.sfera.lublin.pl/

2014
Relocating International Borders: Kosovo and South Ossetia Cases Confronted, 2014. W: Border Conflicts in the Contemporary World, red. A. Moraczewska, W. Janicki, Wyd. UMCS Lublin, s. 95-106.

Border Conflicts in the Contemporary World, 2014 (redakcja; współredaktor: A. Moraczewska), Wyd. UMCS Lublin, ss. 346. 

Współczesne przekształcenia społeczno-gospodarcze a potencjał ludnościowy wschodniej Polski, 2014. Studia Obszarów Wiejskich t. XXXVI, ss. 156. Współautorzy: J. Bański, M. Flaga, W. Pantylej.

2013
Rywalizacja w Arktyce: przesłanki polityczne czy gospodarcze? 2013. W: Arktyka na początku XXI wieku, red. M. Łuszczuk, Wyd. UMCS Lublin, s. 105-122. ISBN 978-83-7784-311-6.

Obszary wiejskie w województwie lubelskim A.D. 2050, 2013. Studia Obszarów Wiejskich, t. 31, s. 53-66.

Przyroda w liceum (redakcja). http://przyroda.sfera.lublin.pl/przyroda/manual/

2012
Why Do They Need the Arctic? The First Partition of the Sea, 2012. Arctic, vol. 65, No. 1, s. 87-97. Calgary, Arctic Institute of North America.

The influence of the EU’s eastern frontier on the socioeconomic situation of border areas, 2012. European Urban and Regional Studies, Vol. 20, Issue 3, s. 299-313. Współautor: J. Bański.

2011
Procesy demograficzne, 2011. W: Województwo lubelskie. Środowisko – społeczeństwo – gospodarka, red. W. Janicki, Norbertinum, s. 70-86. ISBN 978-83-7222-455-2.

Województwo lubelskie. Środowisko – społeczeństwo – gospodarka, 2011. (redakcja), Norbertinum, ss. 265. ISBN 978-83-7222-455-2.

Świat się zmienia. Geografia. Podręcznik do szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy, 2011. Oficyna Edukacyjna * Krzysztof Pazdro, Warszawa, ss. 200. ISBN 978-83-7594-069-5.

2010
Wpływ granicy państwowej na kierunki rozwoju społeczno-gospodarczego wschodniej części województwa lubelskiego, 2010. Studia Obszarów Wiejskich t. XXI, Warszawa, ss.165. Współautorzy: J.Bański, J.Dobrowolski, M.Flaga, M.Wesołowska. ISBN 978-83-62089-01-7.

The influence of the Polish-Ukrainian border on the socio-economic situation of selected border communes, 2010. W: Selected aspects of transformation in countries of Central and Central-Eastern Europe, red. T. Michalski, A. Kuczabski, University of Gdańsk, s.208-233, ISBN 978-83-7380-816-4.

Globalization and integrating European societies: multicultural versus liberal concept, 2010. W: Beyond globalisation. Exploring the limits of globalisation in the regional context. University of Ostrava, s. 43-50, ISBN 978-80-7368-717-5.

Contemporary borders of Eastern Poland on historical maps, 2010. W: Strategiczna problematyka rozwoju Polski Wschodniej, red. D.Błaszczuk, M.Stefański, WSEI, s. 115-124. ISBN 978-83-62074-22-8. Współautor: K. Łucjan.

2009
Minority recognition in nation-states – the case of Silesians in Poland, 2009. Chapters of Modern Human Geographical Thought (red. T. Drobik, M. Sumberova) s. 155-184. Cambridge Scholars Publishing. ISBN 978-1-4438-0107-2.

The New European Post-National Society: Questioning the Internal-International Migration Dichotomy, 2009. W: Boundaries in Motion. Rethinking Contemporary Migration Events (red. O.Hofírek, R.Klvaňová, M.Nekorjak), s.191-212. Centre for the Study of Democracy and Culture, Sociology Series, vol.8, Brno. ISBN 978-80-7325-191-8.

Ogniwa łańcucha powiązań rolnik – konsument w regionie chełmsko-zamojskim na przykładzie wybranych produktów rolnych, 2009. W: Współczesne problemy przemian strukturalnych przestrzeni geograficznej (red. I.Jażewicz), s. 183-201, Akademia Pomorska w Słupsku, Słupsk. ISBN 978-83-7467-024-1. Współautor: J. Bański.

Multiple nation-states’ Europe or multiple non-nation-regions’ Europe? Politicisation of the dilemma and contribution of Poland to the European image, 2009. W: Historical regions divided by the borders, Region and Regionalism, No. 9, vol. 1, red. M. Sobczyński, Łódź–Opole, s.35-48. ISBN 978-83-7126-247-0.

Przebieg granic regionów historycznych, a współczesne granice administracyjne w Polsce, 2009. W: Geografia historyczna jako determinanta rozwoju nauk humanistycznych, red. M. Kulesza, PWSZ im. Witelona w Legnicy, s.109-117. Współautor: K.Łucjan. ISBN 978-83-61389-52-1.

Edukacja wobec zmian we współczesnym świecie, 2009. W: W poszukiwaniu nowoczesnej koncepcji podręcznika szkolnego, red. J. Rodzoś, P. Wojtanowicz, Polskie Towarzystwo Geograficzne o/Lublin, Pracownia Dydaktyki Geografii UMCS, Lublin, s. 11-20, ISBN 978-83-928306-0-3.

Ocena wpływu instrumentów polityki spójności oraz wspólnej polityki rolnej na rozwój społeczny i gospodarczy obszarów wiejskich w województwie małopolskim, 2009. Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa, ss. 81. ISBN 978-83-61355-52-6. Współautorzy: J.Bański (afiliacja IGiPZ PAN), M.Bednarek-Szczepańska, K.Czapiewski, M.Mazur.

Transformation of rural space in borderlands: prospects of development of selected supply chains in chelmsko-zamojski region, 2009. W: Revista Romana de Geografie Politica, rok XI vol.2, University of Oradea, Oradea, s. 83-98, ISSN 1454-2749. Współautor: J. Bański (afiliacja IGiPZ PAN).

Possibilities of tourism development on Polish eastern borderland: expectations versus potential, 2009. W: Geojournal of Tourism and Geosites, rok II no. 2 vol. 4, University of Oradea, Oradea, s. 133-144, ISSN 2065-0817.

2008
Alokacja migrantów międzynarodowych do regionów państw imigracji – próba oszacowania brakujących danych, 2008. W: Statystyka publiczna w procesie integracji europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki obszarów transgranicznych, Biblioteka Wiadomości Statystycznych t.60, red. A.Miszczuk, GUS, Urząd Statystyczny w Lublinie, Warszawa, s.49-64, ISBN 978-83-7027-446-7.

2007
Przegląd teorii migracji ludności, 2007. Annales UMCS, vol. LXII, s.285-304. ISSN 0137-1983.

Multicultural societies – a barrier or a key to European integration (on the example of the Muslim in the UK), 2007, w: Region in the Process of European Integration. Multicultural Regions and Cities in the Context of European Integration. Region and Regionalism, No. 8, vol. 1, red. M. Sobczyński, K. Heffner, Łódź–Opole, s.73–87. ISBN 978-83-7126-231-9.

European multiculturalism as a challenge – policies, successes and failures, 2007. Political Geography Studies, No.1., [redakcja], Lublin, s.303. ISBN 978-83-7270-556-9.

Crimea – difficult return to lost multiethnicity, 2007, w: European multiculturalism as a challenge – policies, successes and failures. Political Geography Studies, No.1., red. W.Janicki, Lublin, s.179-197. Współautor: M.Flaga. ISBN 978-83-7270-556-9.

Determinanty międzyregionalnych migracji ludności na obszarze Unii Europejskiej w latach 1986-1994, 2007. Studia Demograficzne Nr 1/151, s.111-136. Współautor: A.Kubik-Komar, UP Lublin. PL ISSN 0039-3134.

2006
Wiarygodność danych o migracjach ludności w niektórych państwach Europy Zachodniej, 2006. Wiadomości Statystyczne No. 3, GUS, Warszawa, s.80-92.

Analiza migracji wewnętrznych i międzynarodowych na obszarze Unii Europejskiej – razem, czy osobno? 2006. Studia Demograficzne Nr 2/150, s.66-77. PL ISSN 0039-3134.

Zdaj maturę. Geografia 2006. Dodatek. 2006, Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro, Warszawa, s.60. ISBN 83-89023-50-4.

2004
Zdaj maturę. Geografia. Zakres podstawowy i rozszerzony 2004, Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro, Warszawa, s.248. Współautor: J. Rodzoś.

2003
Geografia. Podręcznik do liceów i techników, klasy 1-3 (zakres podstawowy), 2003, Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro, Warszawa, s.192.

Geografia. Program nauczania w liceach i technikach (zakres podstawowy), 2003, Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro, Warszawa, s. 24.

Geografia. Poradnik dla nauczycieli liceów i techników (zakres podstawowy), 2003, Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro, Warszawa, s.111.

Group identity of Old Believers in north-eastern Poland 2003, w: Region and Regionalism No.6, vol.2, s. 77-86, Wyd. Uniwersytet Łódzki; współautorzy: Flaga M., Milanowska M.

2002
Geografia. Polska na tle Europy i świata 2002, Podręcznik dla klasy 3. gimnazjum, Oficyna ADAM, Warszawa; współautor: J. Kądziołka.

Geografia. Polska na tle Europy i świata 2002, Zeszyt ćwiczeń dla klasy 3. gimnazjum, Oficyna ADAM, Warszawa; współautor: J. Kądziołka.

Geografia. Polska na tle Europy i świata 2002, Poradnik metodyczny dla klasy 3. gimnazjum, Oficyna ADAM, Warszawa; współautor: J. Kądziołka.

Geografia. Program nauczania dla gimnazjum, 2002, Oficyna ADAM, Warszawa; współautorzy: M. Nowak, B. Golec, J. Kądziołka.

2001
Gospodarowanie zasobami leśnymi w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej 2001, Sylwan CXLV vol. 4, s. 105-116.

„Tatry” Euro-region – a cultural giant and economic dwarf 2001, w: Political Geography Studies in Central and Eastern Europe, Oradea – Gdańsk, s. 67-74.

2000
Tatarzy w Polsce – naród, grupa etniczna czy “ludzie pogranicza”? 2000, Czasopismo Geograficzne LXXI, vol.2, s. 171-185.

1999
The distribution and significance of Tatar ethnic group in Poland 1999, Region and Regionalism vol. 4, s.146-153.

Henryk Chałupczak, Tomasz Browarek, Mniejszości narodowe w Polsce 1918-1995, Maria Curie-Sklodowska University Press, Lublin 1998, s.95 – recenzja, w: European Spatial Research and Policy, vol.6 no.2, 1999.

1998
Kanada podzielona? - problemy państw wielojęzykowych na przykładzie kanadyjskiego Quebecu 1998, Czasopismo Geograficzne LXIX, vol.2, s.193-203.Załączniki