Adres:
al. Kraśnicka 2D 
20-718 Lublin
tel. (81) 537 68 65, (81) 537 68 56

Godziny pracy:
poniedziałek -  piątek: 8.00-14.00
sobota, niedziela - nieczynna

Bibliotekarz prowadzący: 
mgr Anna Radzka  - kustosz
e-mail: anna.radzka@mail.umcs.pl
tel. (81) 537 68 56
tel. (81) 537 68 65

Pracownicy:
mgr Hanna Myna - kustosz (hanna.myna@mail.umcs.pl
tel. (81) 537 68 56


Profil zbiorów:
Biblioteka powstała z połączenia zbiorów Katedr: Geografii Fizycznej i Geografii Ekonomicznej. Obecnie księgozbiór liczy ponad 100 000 woluminów, z czego ponad połowę stanowią wydawnictwa ciągłe. 

Realizowane zadania:

  • gromadzenie zbiorów;
  • opracowywanie formalne i rzeczowe zbiorów;
  • udostępnianie zbiorów;
  • udzielanie informacji bibliotecznej i bibliograficznej;

Historia

Biblioteka jako jednostka instytutowa powstała formalnie w roku 1970. Bazę stanowiły wówczas zbiory biblioteczne trzech zakładów: Geografii Fizycznej, Geologii i Geografii Ekonomicznej. Książki zaczęto gromadzić w kwietniu 1945 roku, tj. z chwilą utworzenia Zakladu Geografii Ogólnej – późniejszego Zakladu Geografii Fizycznej. Biblioteka powstała przed utworzeniem Biblioteki Głównej UMCS i tym samym jest jedną z najstarszych bibliotek. Ksiażką, która otrzymała numer inwentarzowy 1 był Podręczny słownik geograficzny Edwarda Maliszewskiego i Boleslawa Olszewicza z 1929 r. Wpis miał miejsce 14 maja 1945 roku. Początkowo Biblioteka mieściła się w pomieszczeniach przy ul. Narutowicza 30. Książki gromadzone były w pokojach pracowników, co bardzo utrudniało zarówno korzystanie z nich, jak i fachową opiekę nad księgozbiorem. W roku 1962 Biblioteka otrzymała pomieszczenia przy ul. Akademickiej 19 gdzie istniała do 2003 roku. W miarę rozrastania się księgozbioru przy nie zwiększającej się powierzchni, sytuacja lokalowa systematycznie się pogarszała, a biblioteka funkcjonowała w coraz gorszych warunkach. W listopadzie 2003 roku Biblioteka została przeniesiona wraz z Instytutem Nauk o Ziemi do nowych pomieszczeń przy Al. Kraśnickiej 2 CD. Zbiory znalazly swoje miejsce w nowocześnie urządzonym dolnym magazynie, wyposażonym w regały przesuwne o łącznej powierzchni 2700 m bieżących półek. Magazyn jest połączony windą z wyższą kondygnacją, gdzie urządzono magazyn podręczny oraz dwie czytelnie: czytelnię ogólną na 40 miejsc oraz czytelnię czasopism bieżących dla pracowników uczelni. Księgozbiór z 344 woluminów w roku powstania rozrósł się w chwili obecnej do 100 000 pozycji, z czego ponad połowę stanowią wydawnictwa ciągłe. Twórcą i wieloletnim opiekunem Biblioteki do 1970 roku był Profesor Adam Malicki - organizator lubelskiej geografii uniwersyteckiej, który wspólnie ze swoim lwowskim kolegą Profesorem Franciszkiem Uhorczakiem nie szczędził starań w gromadzeniu księgozbioru w pierwszym okresie istnienia biblioteki. Wiele cennych pozycji uratowanych zostało z księgozbioru biblioteki Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. To dzięki ogromnemu zaangażowaniu Profesorów, ich pasji bibliofilskiej możemy poszczycić się bogatym księgozbiorem geograficznym, uzupelnianym systematycznie o zbiory dyscyplin pokrewnych. Po śmierci Profesora Adama Malickiego, w uznaniu zasług, Biblioteka otrzymała Jego imię.