Pracownicy wydziału we władzach rektorskich UMCS

Geografowie pełniący funkcję rektora UMCS:

Prof. dr hab. Bohdan Dobrzański (1952-1955)
Prof. dr hab. Stanisław Uziak (1984-1987)
Prof. dr hab. Marian Harasimiuk (1999-2002, 2002-2005)

Prof. dr hab. Radosław Dobrowolski (od 2020)

 

Geografowie pełniący funkcję prorektora UMCS:

Prof. dr hab. Adam Malicki (1951-1954)
 Prof. dr Franciszek Uhorczak (1955-1957)
 Prof. dr hab. Edward Michna (1972-1976)
Prof. dr hab. Marian Harasimiuk (1993-1996, 1996-1999)
 Prof. dr hab. Ryszard Dębicki (2008-2012, 2012-2016)
   Prof. dr hab. Radosław Dobrowolski (2016-2020)