Geografia - plany studiów + efekty uczenia się:

I rok, I st. (dla studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2022/2023)

II rok, I st. (dla studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2021/2022)

III rok, I st. (dla studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2020/2021)

Plan studiów + efekty uczenia się (dla studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2019/2020)

 

I rok, II st. (dla studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2022/2023)

II rok, II st. (dla studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2021/2022)

Plan studiów + efekty uczenia się (dla studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2020/2021)