Wyniki 2021/2022 semestr zimowy

Wyniki 2021/2022 semestr zimowy

Średni wynik dla pracowników Wydziału wyliczony na podstawie wszystkich ocen wystawionych przez studentów wynosi 5,44.

Rozpiętość ocen dla poszczególnych zajęć wynosi od 4,23 do 5,90 (dla osób ocenionych przez co najmniej 15 studentów).

Na podstawie wystawionych ocen przygotowana została lista najlepiej ocenionych nauczycieli (pracowników Wydziału).

 Adiunkci

dr Jakub Kuna                                                   5,90       (16)       

dr Paweł Wojtanowicz                                  5,86       (82)       

dr Jan Reder                                                     5,83       (51)       

dr Andrzej Jakubowski                                 5,79       (95)       

dr Karol Kowalczyk                                         5,78       (21)       

dr Joanna Sposób                                           5,75       (135)

dr Renata Krukowska                                    5,71       (68)       

dr Anna Orłowska                                           5,70       (53)       

dr Monika Widz                                               5,70       (58)

dr Jarosław Pietruczuk                                  5,68       (65)       

dr Marta Ziółek                                                5,68       (101)

 

Adiunkci z habilitacją, profesorowie uczelni, profesorowie

dr hab. Sebastian Bernat                             5,73       (38)       

dr hab. Grzegorz Janicki                               5,65       (37)       

dr hab. Piotr Kulesza                                     5,59       (78)       

dr hab. Leszek Gawrysiak                            5,58       (35)       

dr hab. Ewa Skowronek                               5,58       (46)       

dr hab. Teresa Brzezińska-Wójcik            5,54       (58)

dr hab. Viktoriya Pantyley                           5,54       (31)       

prof. dr hab. Wojciech Zgłobicki                               5,51       (34)       

dr hab. Bogusława Baran-Zgłobicka        5,50       (41)

dr hab. Jan Rodzik                                           5,48       (15)