Zespół ds. Jakości Kształcenia

Skład Zespołu ds. Jakości Kształcenia:

  1. dr Jolanta Rodzoś, prof. UMCS – przewodnicząca
  2. dr hab. Beata Konopska, prof. UMCS
  3. dr hab. Teresa Brzezińska-Wójcik, prof. UMCS
  4. dr hab. Waldemar Gorzym-Wilkowski, prof. UMCS
  5. dr hab. Ewa Skowronek, prof. UMCS
  6. dr hab. Paweł Zieliński, prof. UMCS
  7. dr hab. Leszek Gawrysiak
  8. dr Piotr Demczuk
  9. dr Renata Krukowska
  10. mgr Dorota Krawczyk – sekretarz