Organizator Dnia Ziemi 2018:
Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
al. Kraśnicka 2cd
20-718 Lublin

Współorganizator:
Wydział Artystyczny
al. Kraśnicka 2b
20-718 Lublin

Zespół organizacyjny:
dr Kamila Łucjan - przewodnicząca
e-mail: k.lucjan@poczta.umcs.lublin.pl
tel. 81 537 68 26

dr hab. Paweł Zieliński - wiceprzewodniczący
e-mail: pziel@poczta.umcs.lublin.pl
tel. 81 537 68 38

Beata Chabudzińska – sekretarz
e-mail: beata.chabudzinska@poczta.umcs.lublin.pl
tel. 81 537 68 93

dr Magdalena Suchora

dr Marta Ziółek

Krzysztof Stępniewski - koordynator zajęć w Guciowie
e-mail: k.step@poczta.umcs.lublin.pl 

dr Andrzej Jakubowski - kontakt z mediami
e-mail: andrzej.jakubowski@poczta.umcs.lublin.pl

Adam Kieliszek

Jolanta Jóźwik

Dorota Dymek

Kamil Kultys