Prezentowane poniżej zestawienie wydarzeń do 2015 r. zawiera informacje wiernie zaczerpnięte z następującej publikacji:

Skowronek E., Kardaszewska E., Flaga M., 2015: Kalendarium. [W:] E.Skowronek, E. Kardaszewska, M. Flaga (red.) 70 lat ośrodka geograficznego w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Wydawnictwo UMCS, Lublin: 33-38, ISBN: 978-83-7784-622-3


 

1945, 11 kwietnia

Zatrudnienie dr Adama Malickiego w UMCS na stanowisku zastępcy profesora z zadaniem zorganizowania geograficznego ośrodka naukowego i studiów z zakresu geografii na Wydziale Przyrodniczym
Utworzenie Katedry Geografii Ogólnej – pierwszej jednostki lubelskiego ośrodka geograficznego

1945, 7 maja

Uzyskano jeden pokój przy Al. Racławickich 21 na tymczasowe lokum Katedry

1945, sierpień

Katedra otrzymuje pomieszczenia przy ul. Narutowicza 30
Rozpoczęcie zajęć dydaktycznych na kierunku geografia

1945, październik

Utworzenie Zakładu Mineralogii i Petrografii

1946, 11 stycznia

Utworzenie Zakładu Geologii

1946

Wydanie pierwszego tomu Annales UMCS sec. B, Geoghraphia, Geologia, Mineralogia et Petrographia

1946, 3 grudnia

Przemianowanie Wydziału Przyrodniczego na Matematyczno–Przyrodniczy

1949, 1 września

Utworzenie Katedry Geografii II, przemianowanej na Katedrę Geografii Ekonomicznej

1951

Przekształcenie Katedry Geografii Ogólnej w Katedrę Geografii Fizycznej

1951, październik

Powołanie Zespołu Katedr Geografii i Geologii UMCS

 

Przydzielenie Katedrze Geologii pomieszczeń w suterenie przy ul. Skłodowskiej 2

Utworzenie Obserwatorium Meteorologicznego przy Placu Litewskim 3

1952, 1 stycznia

Podział Wydziału Matematyczno–Przyrodniczego na dwie jednostki: Wydział Matematyczno–Fizyczno–Chemiczny i Wydział Biologii i Nauk o Ziemi; pierwszym dziekanem Wydziału BiNoZ został prof. dr Franciszek Uhorczak (kadencja 1952–1954)

Rektorem UMCS został prof. dr hab. Bohdan Dobrzański (kadencja 1952–1955)

1954

Dziekanem Wydziału BiNoZ został prof. dr Włodzimierz Zinkiewicz (kadencja 1954–1958)

1954, 4–7 września

V Ogólnopolski Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego

1955, 1 września

Powstanie Katedry Meteorologii i Klimatologii

 

Powstanie Katedry Gleboznawstwa

1956, 1 kwietnia

Powołanie Katedry Geografii Regionalnej

1956, 30 października

Powołanie Zakładu Hydrografii

1959

Wyodrębnienie w ramach Katedry Geografii Ekonomicznej Zespołu Kartografii

1959, 29 października

Utworzenie Stacji Naukowej w Równi koło Ustrzyk Dolnych, przynależnej organizacyjnie do Katedry Geografii Fizycznej

1960

Dziekanem Wydziału BiNoZ został prof. dr Włodzimierz Zinkiewicz (kadencja 1960–1962)

1961

Utworzenie Zakładu Metodyki Nauczania Geografii; w ramach Katedry Geografii Regionalnej

Przekształcenie Zakładu Hydrografii w Katedrę Hydrografii

1962

Dziekanem Wydziału BiNoZ został prof. dr hab. Jan Ernst (kadencja 1962–1966)

1962, 6 kwietnia

Uroczystość wręczenia dyplomu doktora honoris causa Eugeniuszowi Łazarence, profesorowi Uniwersytetu im. Iwana Franko we Lwowie

1963

Przeniesienie zakładów naukowych Wydziału BiNoZ do nowego budynku przy ul. Akademickiej 19

1963, 1 października

Uruchomienie studiów zaocznych z geografii

1964, 13–16 września

VIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego

1964, 1 października

Powołanie Katedry Kartografii

1970, 3–5 września

42 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geologicznego

1970, 1 października

Utworzenie Instytutu Nauk o Ziemi

Pierwszym dyrektorem Instytutu został prof. dr hab. Edward Michna (kadencja 1970–1972)

Przemianowanie dotychczas istniejących Katedr na Zakłady

Zlikwidowanie Zakładu Metodyki Nauczania Geografii

Utworzenie Biblioteki Instytutu Nauk o Ziemi oraz Składnicy Map, ze zbiorów Zakładów: Geografii Fizycznej, Geologii i Geografii Ekonomicznej

1972

Dyrektorem Instytutu NoZ został prof. dr Henryk Maruszczak (kadencja 1972–1978)

1972, 1 października

Utworzenie Laboratorium Geochemicznego

1973, czerwiec–lipiec

Wyprawa Studenckiego Koła Naukowego Geografów na Bliski Wschód

1974, 28–31 września

XII Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego

1978, maj–sierpień

Wyprawa Instytutu Nauk o Ziemi „Chentej II” do Mongolii

1978

Dyrektorem Instytutu NoZ został ponownie prof. dr hab. Edward Michna (kadencja 1978–1981)

1979, 1 stycznia

Powołanie Pracowni Badań Geologicznych LZW

1979, styczeń

Powstanie Roztoczańskiej Stacji Naukowej w Guciowie

1979, grudzień

Podział Zakładu Meteorologii i Klimatologii na dwie odrębne jednostki: Zakład Klimatologii oraz Zakład Meteorologii i Obserwatorium Meteorologiczne

1980, 23 października

Uroczystość wręczenia dyplomu doktora honoris causa byłemu Rektorowi UMCS, gleboznawcy Profesorowi Bohdanowi Dobrzańskiemu

1981

Dziekanem Wydziału BiNoZ został prof. dr hab. Stanisław Uziak (kadencja 1981–1984)

Dyrektorem Instytutu NoZ został prof. dr hab. Andrzej Henkiel (kadencja 1981–1987)

1983

Nadanie Stacji Naukowej w Równi nazwy: Bieszczadzka Stacja Naukowa

1984, 1 września

Rektorem UMCS został prof. dr hab. Stanisław Uziak (kadencja 1984–1987)

1984, 6–8 września

56 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geologicznego

1984, 13–15 września

Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego

1985, 28 listopada

Uroczystość wręczenia dyplomu doktora honoris causa Profesorowi Alfredowi Jahnowi

1986, 24 czerwca – 13 września

Pierwsza wyprawa na Spitsbergen Instytutu Nauk o Ziemi

1887

Dyrektorem Instytutu NoZ został prof. dr hab. Józef Wojtanowicz (kadencja 1987–1991)

1990

Dziekanem Wydziału BiNoZ został prof. dr hab. Marian Harasimiuk (kadencja 1990–1993)

1990, 15 lutego

Wyodrębnienie Zakładu Ochrony Środowiska z Zakładu Hydrografii

1991, 1 stycznia

Włączenie Pracowni Badań Geologicznych Lubelskiego Zagłębia Węglowego do Zakładu Geologii

1991

Dyrektorem Instytutu NoZ został prof. dr hab. Krzysztof Wojciechowski (kadencja 1991–1997)

1991, grudzień

Połączenie ponowne Zakładu Klimatologii i Zakładu Meteorologii w jeden Zakład Meteorologii i Klimatologii

1992, 1 października

Rozpoczęcie kształcenia na międzywydziałowym kierunku ochrona środowiska

1992, 6 października

Powołanie Zakładu Geomorfologii

Włączenie Laboratorium Geochemicznego do Zakładu Geomorfologii

 

Przemianowanie Zakładu Geografii Fizycznej na Zakład Geografii Fizycznej i Paleogeografii

1992, 22 października

Uroczystość wręczenia dyplomu doktora honoris causa Profesor Anieli Chałubińskiej

1994, 7 kwietnia

Wydzielenie Pracowni Dydaktyki Geografii z Zakładu Geografii Regionalnej

1994, 1–4 września

43 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego

1996

Dziekanem Wydziału BiNoZ został prof. dr hab. Józef Wojtanowicz (kadencja 1996–1999)

Zakończenie działalności Bieszczadzkiej Stacji Naukowej w Równi

1997

Dyrektorem Instytutu NoZ został prof. dr hab. Bogusław Kaszewski (1997–1999)

1998, 23–26 września

69 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geologicznego

1999

Dyrektorem Instytutu NoZ został prof. dr hab. Zdzisław Michalczyk (kadencja 1999–2011)

1999, 24 marca

Uroczystość odnowienia doktoratu prof. dr Tadeusza Wilgata w 50 rocznicę obrony pracy doktorskiej na Wydziale Matematyczno–Przyrodniczym UMCS

1999, 1 września

Rektorem UMCS został prof. dr hab. Marian Harasimiuk (kadencja 1999–2005)

2000, 1 października

Rozpoczęcie kształcenia na międzywydziałowym kierunku nauczanie fizyki i geografii

2001, 30 września

Zakończenie kształcenia na międzywydziałowym kierunku ochrona środowiska

2001

Uruchomienie w ramach Wydziału BiNoZ studiów doktoranckich z zakresu geografii

2003

Oddanie do użytku ukończonej części nowej siedziby Instytutu Nauk o Ziemi przy Alei Kraśnickiej 2 c i przeniesienie tam 9 zakładów, Biblioteki i Zbiorów Kartograficznych

2004

Rozpoczęcie rejestracji podstawowych elementów meteorologicznych za pomocą automatycznej stacji meteorologicznej firmy A–STRER położonej na terenie Ogrodu Botanicznego UMCS

2004, 15 lutego

Powołanie Centrum Ochrony Środowiska w Instytucie Nauk o Ziemi

2004, 24–27 czerwca

53 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego

2005

Dziekanem Wydziału BiNoZ został prof. dr hab. Ryszard Dębicki (kadencja 2005–2008)

 

Nadanie prof. dr hab. Marianowi Harasimiukowi tytułu doktora honoris causa na Uniwersytecie w Dniepropietrowsku na Ukrainie

2005, 1 września

Utworzenie Pracowni Geograficznych Systemów Informacyjnych

2005, 1 października

Przemianowanie Zakładu Geologii na Zakład Geologii i Ochrony Litosfery

2006, 15 lutego

Nadanie auli Instytutu Nauk o Ziemi imienia prof. Eugeniusza Romera, zaś Bibliotece INoZ imienia prof. Adama Malickiego

2006, 18 maja

Nadanie tytułu Honorowego Profesora UMCS prof. Andrijowi Boguckiemu z Uniwersytetu im. Iwana Franki we Lwowie

2007, 29 sierpnia–1 września

78 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geologicznego

2008, 1–2 czerwca

Zorganizowanie po raz pierwszy Dnia Ziemi w ramach obchodów Światowego Roku „Planety Ziemia”

2008, 15 lutego

Przemianowanie Zakładu Geografii Regionalnej na Zakład Geografii Regionalnej i Turyzmu

2008, 1 października

Uruchomienie kierunku studiów turystyka i rekreacja

2009, 30 września

Zakończenie kształcenia na studiach II° na kierunku nauczanie fizyki i geografii

2009, 18 listopada

Zorganizowanie po raz pierwszy cyklicznej imprezy GIS Day

2010, 30 września

Zakończenie kształcenia na niestacjonarnych studiach I° i II° na kierunku geografia

2010, listopad

Rozpoczęcie działań prowadzących do formalnego wydzielenia INoZ z Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi oraz przekształcenia w odrębny wydział

2010, 25 maja

Uchwała Senatu UMCS o przekształceniu Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi w dwa wydziały: Wydział Biologii i Biotechnologii oraz Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej

2011, 1 marca

Dyrektorem Instytutu NoZ został dr hab. Radosław Dobrowolski, prof. nadzw. UMCS (kadencja 1.03. 2011–30.09.2011)

2011

Oddanie do użytku frontowej części budynku Wydziału przy Al. Kraśnickiej 2 d i przeniesienie tam Zakładów: Geomorfologii, Gleboznawstwa i Hydrografii

2011, 30 września

Zakończenie działalności Instytutu Nauk o Ziemi UMCS

2011, 1 października

Początek działalności Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej

Dziekanem Wydziału NoZiGP został dr hab. Radosław Dobrowolski, prof. UMCS

Utworzenie Zakładu Polityki Przestrzennej i Planowania

Zmiany dotychczasowych nazw niektórych Zakładów i Pracowni:

  • Zakład Geografii Fizycznej i Paleogeografii – Zakład Geoekologii i Paleogeografii
  • Zakład Geografii Ekonomicznej – Zakład Geografii Społeczno-Ekonomicznej
  • Zakład Hydrografii – Zakład Hydrologii
  • Zakład Gleboznawstwa – Zakład Gleboznawstwa i Ochrony Gleb
  • Zakład Kartografii – Zakład Kartografii i Geomatyki
  • Pracownia GIS – Pracownia Geoinformacji

2012, 1 października

Utworzenie studiów inżynierskich I° gospodarka przestrzenna

2013, 30 września

Zakończenie kształcenia na studiach niestacjonarnych II° na kierunku turystyka i rekreacja

2013, 1 października

Uruchomienie wspólnie z Wydziałem Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS interdyscyplinarnych studiów licencjackich geoinformatyka

2013, 26 kwietnia

Uchwała Senatu UMCS wyrażająca zgodę na zbycie nieruchomości w Równi koło Ustrzyk Dolnych, terenu dawnej Bieszczadzkiej Stacji Naukowej, funkcjonującej do 1996 roku

2014, 24 kwietnia

Odsłonięcie tablicy i nadanie imienia Profesora Stanisława Uziaka Collegium Geographicum przy Al. Kraśnickiej 2 cd.

 

Uroczystość wręczenia dyplomu doktora honoris causa Profesorowi Jeanowi Poesenowi z Uniwersytetu Katolickiego w Leuven

2014, 14 czerwca

Zjazd absolwentów w 70-lecie Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

2014, 30 września

Zakończenie kształcenia na studiach niestacjonarnych I° kierunku turystyka i rekreacja

   

Opracowane na podstawie:

..........

Aktualizacje na bieżąco: Ewa SkowronekPrzemysław Mroczek