22 kwietnia 2016

O Dniu Ziemi

Światowy Dzień Ziemi to prowadzona na całym świecie akcja promocji postaw ekologicznych. Związane z nią imprezy i wydarzenia organizowane są corocznie wiosną w wielu krajach. Wiosenna równonoc na Półkuli Północnej to w kulturze wielu społeczeństw moment szczególny w powtarzającym się corocznie cyklu funkcjonowania przyrody. Jest  symbolem odrodzenia, pojawiania się na świecie nowego życia i równowagi. Potrzeba poszukiwania równowagi w działaniach na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego i ochrony środowiska została poparta przez ONZ.

 

Obchody Dnia Ziemi na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS w Lublinie

Wychodząc naprzeciw wyzwaniom współczesnej cywilizacji i stale rosnącym zagrożeniom środowiska Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS włączył się kilka lat temu w organizację obchodów Dnia Ziemi. Każdego roku, w piątek po równonocy wiosennej, organizujemy cykl warsztatów, pokazów, gier, konkursów i innych wydarzeń, których celem jest szerzenie wiedzy i postaw proekologicznych. Nasza oferta skierowana jest przede wszystkim do dzieci i młodzieży z obszaru województwa lubelskiego. Uważamy, że jak najwcześniejsze zrozumienie zależności pomiędzy życiem ludzi a jakością otaczającego ich środowiska jest najskuteczniejszym narzędziem zapewnienia nam, i przyszłym pokoleniom dobrych i zdrowych warunków życia.