Konkurs plastyczny

Konkurs plastyczny na plakat promujący Dzień Ziemi 2017

W ramach obchodów Światowego Dnia Ziemi ogłaszamy konkurs na zaprojektowanie plakatu promującego Dzień Ziemi 2017. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich. Najlepsze prace zostaną nagrodzone oraz wykorzystane podczas promocji przyszłorocznych obchodów Dnia Ziemi na naszym Wydziale. Członkami Kolegium Sędziowskiego będą m.in. Dziekani Wydziału Artystycznego i Dziekan Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS.

Prace należy nadsyłać pocztą na adres:
Koordynatorzy Dnia Ziemi 2016
Katarzyna Mięsiak-Wójcik, Sylwester Wereski
Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS
Al. Kraśnicka 2 cd/114D
20-718 Lublin

Prace można również dostarczyć osobiście na portiernię Wydziału. Nieprzekraczalny termin przyjmowania prac do konkursu to 11 kwietnia 2016 r. do godz. 12.00. Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi 22 kwietnia 2016 r. W tym dniu zostaną również wręczone nagrody.

Warunki techniczne

Prace powinny być wykonane na arkuszu papieru A3 o orientacji pionowej, w technice dowolnej. Plakat powinien zawierać elementy graficzne i tekstowe. Na odwrotnej stronie powinno się znaleźć imię i nazwisko autora, jego wiek, numer klasy oraz adres szkoły. Prosimy o czytelne podpisywanie prac.