Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Artur Myna

Stanowisko
profesor uczelni
Jednostki
KATEDRA GEOGRAFII SPOŁECZNO-EKONOMICZNEJ
Telefon
81 537 68 23
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
amyna@poczta.umcs.lublin.pl
Konsultacje

wtorek 8.15-9.45


 


kontakt e-mailem o każdej porze:   artur.myna@mail.umcs.pl

O sobie

2019 r. - prof. UMCS

 

2014 r. - dr hab. w obszarze nauk społecznych, w dziedzinie nauk ekonomicznych, w dyscyplinie ekonomia

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Uchwała Rady Wydziału Ekonomii, Zarządzania i Turystyki nr 17/2014

praca hab. pt. "Modele rozwoju lokalnej infrastruktury technicznej

 

1998 r. – doktor nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii,

Katolicki Uniwersytet Lubelski

praca doktorska pt. „Regionalne uwarunkowania strategii rozwoju gmin na przykładzie Lubelszczyzny i Pomorza Gdańskiego”

Promotor: prof. dr hab. Zyta Gilowska


Działalność naukowa

Zainteresowania naukowe

gospodarka lokalna, gospodarka prezestrzenna, geografia-społeczno ekonomiczna

Publikacje po doktoracie

57. Myna A., Dobrowolski J., 2021, Renewable energy derived from agricultural biomass in peripheral rural areas: ‘Vicious circle,’ ‘Gordian knots,’ and turning points, Rural Studies 82, 222-232. https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2021.01.007

(5-year IF= 5.754,  IF 2020=4.849 – 100 pkt.)

 56. Myna A., 2021, Reviews and notes: Regionalne i lokalne uwarunkowania rozwoju gospodarki Polski [Regional and local determinants of Poland’s economic development], E. Sobczak (ed.) WUE 2020, Argumenta Oeconomica 1 (46), 281-283. (IF=0.368)

 55. Myna A., Matacz A., 2019, Efektywność kosztowa odbierania i skuteczność recyclingu odpadów komunalnych, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 544 (1), 70-78.

54. Dymek W, Matacz A., Popiołek E.,  Zabiegły G., Deneka A., Murzacz B., Myna A., Niepogoda R., Pawłowicz A., Wiktorowicz M.,  Wnuk I., Zabiegła J.,  2018, Opracowanie wskaźników w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi na poziomie gmin i Regionów Gospodarki Odpadami Komunalnymi (RGOK), Główny Urząd Statystyczny, Warszawa, s. 5-64.

53. Myna A., 2018, Residential real estate market in the context of local and regional development, Barometr Regionalny 16 (1), s. 81-87.

52. Matacz A., Myna A., 2018, Skanalizowanie gmin i aglomeracji: metoda bazy budynkowej a szacunki, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 517, 81-90.

51. Myna A., 2018, System transportowy Lublina, [w;] Lublin historia, społeczeństwo, gospodarka (red. W. Janicki), Wydawnictwo UMCS, 163-179. (ISBN 978-83-227-9113-4)

50. Myna A., Typologia powiatów według zróżnicowania warunków mieszkaniowych i sposobów ich poprawy, [w:]  Murzacz B., Myna A., Pawłowicz A., Zabiegła J., Zasoby mieszkaniowe I koszty ich utrzymania w województwie lubelskim w latach 2012-2016, 2017, Urząd Statystyczny w Lublinie, Lublin, s. 5-45 (ISSN 2080-0371).

49. Fornal R., Myna A., 2017, The Development of Residential Areas on The Example of Łuków: Reurbanisation and Suburbanization, Barometr Regionalny 15 (2), s. 45-53.

48. Myna A., 2017, Przestrzenne zróżnicowanie efektywności kanalizacji sanitarnej, Roczniki Ekonomii i Zarządzania 9 (45), nr 3, 33-44.

47. Matacz A., Myna A., 2017, Ludność korzystająca z wodociągów i zwodociągowanie gmin: metoda bazy budynkowej a szacunki, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 477, 163-171.

46. Myna A., 2017, Too Small or Too Big to Survive: Foreign Direct Investment and Divestment In Breweries, Journal of East-West Business, 23, no 4, s. 367-387 (DOI:10.1080/10669868.2017.1346535).

45. Myna A., Dymek W., 2016, Demand for municipal and social dwellings – spatial analysis, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio B, vol. LXXI, z. 2, s. 233-245. (DOI: 10.17951/b.2016.71.2.233).

44. Myna A., Niepogoda R., Wnuk I., 2016, Infrastruktura komunalna w województwie lubelskim w latach 2011-2015, Informacje i opracowania statystyczne, Urząd Statystyczny w Lublinie, Lublin, s. 5-45 (ISSN 2080-0371).

43. Myna A., 2016, Uwarunkowania przestrzennego zróżnicowanie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, [w:] Gospodarka lokalna w teorii i praktyce, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 432 , s. 129-137 (PL ISSN 1899-3192).

42. Myna A., 2015, Rynek i determinanty wartości nieruchomości, [w:] A. Matacz, A. Myna, G. Zabiegły, Rynek nieruchomości w województwie lubelskim w latach 2010-2014, Urząd Statystyczny w Lublinie, Lublin, s. 9-21.

41. Myna A., 2015, Uwarunkowania przestrzennego zróżnicowanie kosztów utrzymania wielorodzinnych zasobów mieszkaniowych , [w:] Gospodarka lokalna w teorii i praktyce, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 391, s. 40-48 (PL ISSN 1899-3192).

40. Myna A., Dymek W., 2014, Gospodarka odpadami komunalnymi w województwie lubelskim w latach 2004-2013, Informacje i opracowania statystyczne, Urząd Statystyczny w Lublinie, Lublin, s. 3-95.

39. Myna A., 2014, Zmiany własnościowe a dekapitalizacja wielorodzinnych zasobów mieszkaniowych, [w:] Gospodarka lokalna w teorii i praktyce, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 333, s. 42-52 (PL ISSN 1899-3192).

38. Myna A., 2013, Koszty utrzymania zasobów mieszkaniowych w województwie lubelskim w latach 2003-2012, Informacje i opracowania statystyczne, Urząd Statystyczny w Lublinie, Lublin, s. 5-40 (ISBN 978-83-7402-218-7).

37. Myna A., 2013, Przekształcenia własnościowe w podstawowych usługach komunalnych, [w:] Gospodarka lokalna w teorii i praktyce, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 284, s. 262-269 (PL ISSN 1899-3192).

36. Myna A., 2012, Infrastruktura komunalna w województwie lubelskim w latach 2007-2011, Informacje i opracowania statystyczne, Urząd Statystyczny w Lublinie, Lublin, s. 4-94 (ISSN 2080-0371).

35. Myna A., 2012, Lokalna infrastruktura techniczna a rozwój budownictwa mieszkaniowego - obszar stykowy miasta i gminy podmiejskiej, [w:] Gospodarka lokalna w teorii i praktyce, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 243, s. 184-193 (PL ISSN 1899-3192).

34. Myna A., 2012, Modele rozwoju lokalnej infrastruktury technicznej, Wydawnictwo UMCS Lublin. (ISBN 978-83-7784-13-1).

33. Myna A., 2011, Purchase and sale transactions on the real estate market [w:]  The Real Estate Market in Lubelskie Voivodship in the Years 2007-2010, Statistical Office in Lublin, Lublin, s. 176-191. (ISBN 978- 83-7402-192-0)

32. Myna A., 2011, Demand-related determinants of the development of the real estate market,[w:]  The Real Estate Market in Lubelskie Voivodship in the Years  2007-2010, Statistical Office in Lublin, Lublin, s. 165-175. (ISBN 978- 83-7402-192-0)

31. Myna A., 2011, Supply-related determinants of real estate market development,  [w:]  The Real Estate Market in Lubelskie Voivodship in the Years  2007-2010, Statistical Office in Lublin, Lublin, s. 145-164 . (ISBN 978- 83-7402-192-0)

30. Myna A., 2011, The real estate market and mechanisms shaping the value of real estate,  [w:]  The Real Estate Market in Lubelskie Voivodship in the Years  2007-2010, Statistical Office in Lublin, Lublin, s. 132-144 . (ISBN 978- 83-7402-192-0)

29. Myna A., 2011, Infrastruktura techniczna, [w:] Województwo lubelskie. Środowisko-społeczeństwo-gospodarka, (red. W. Janicki), UMCS, Lublin, s. 197-212. (ISBN 978-83-7222-455-2).

28. Myna A., 2011, Tradycyjny model rozwoju lokalnej infrastruktury technicznej na przykładzie gmin województwa lubelskiego, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 179, s. 249-258. (PL ISSN 1899-3192).

27. Myna A., 2011, Housing Economy in the Lubelskie Voivodship in the years 1998-2009, Statistical Office in Lublin, Lublin, s. 5-262. (ISBN 978-83-7402-187-6)

26. Flaga M., Gorzym-Wilkowski W., Mościbroda J., Myna A., 2010, Polesie Lubelskie - przestrzeń społeczno-ekonomiczna, Kartpol, Lublin, s. 5-170 (ISBN 978-83-89720-38-2)

25. Myna A., 2010, Uwarunkowania i skutki niedorozwoju ponadregionalnej infrastruktury transportowej  na przykładzie województwa lubelskiego, Barometr Regionalny 2 (20), s. 41-49. (ISBN 1644-9398)

24. Myna A., 2009, Przekształcenia własnościowe w gospodarce komunalnymi odpadami stałymi w województwie lubelskim w latach 2004-2008, Informacje i opracowania statystyczne, Urząd Statystyczny w Lublinie, Lublin, s. 1-105. (ISBN 978- 83-7402-185-2)

23. Myna A., 2009, Wpływ hipermarketów na rozwój lokalny w świetle badań ankietowych w Lublinie, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 46, s.339-347 (PL ISSN 1899-3192).

22. Myna A., 2008, Infrastruktura komunalna w województwie lubelskim w latach 2004-2007, Informacje i opracowania statystyczne, Urząd Statystyczny w Lublinie, Lublin, s. 5-88. (ISBN 978- 83-7402-182-1)

21. Myna A., 2008, Problemy rozwoju dróg powiatowych na przykładzie województwa lubelskiego, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu 3 (1203), s. 479-487 (PL ISSN 1899-3192)

20. Myna A., 2007, Local government investments and financial liabilities - the example of mid-eastern Poland, Economic and Business Review, vol. 9, no 2, s. 111-126. (ISSN 1580 0466)

19. Myna A., 2007, Współfinansowanie rozwoju lokalnego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w świetle projektów rozwojowych gmin województwa lubelskiego, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu 1161, s. 553-561. (PL ISSN 0324-8445).

18. Myna A., 2006, Gospodarka mieszkaniowa w województwie lubelskim w latach 1998-2005, Informacje i opracowania statystyczne, Urząd Statystyczny w Lublinie, Lublin, s. 4-107. (ISBN 978-83-7402-165-4).

17. Myna A., 2006, Priorytety rozwoju infrastruktur technicznej i społecznej na przykładzie gmin województwa lubelskiego, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu 1124, s. 698-704. (PL ISSN 0324-8445)

16. Myna A., 2006, Wpływ korporacji transnarodowych na rozwój przemysłu piwowarskiego w Polsce, Studia i Materiały  Instytutu Zarządzania i Marketingu KUL,  6, s. 311-321. (ISBN 83-7363-376-6)

15. Myna A., 2005, Postawy i bariery w planowaniu inwestycji na przykładzie gmin województwa lubelskiego, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu 1083, s. 261-268. (PL ISSN 0324-8445)

14. Myna A., 2005, Infrastruktura komunalna w województwie lubelskim w latach 2000-2004, Informacje i opracowania statystyczne, Urząd Statystyczny w Lublinie, Lublin, s. 4-75. (ISBN 83-7402-158-6)

13. Myna A., 2004, Gospodarka komunalna odpadami stałymi w województwie lubelskim w 2001 i 2003 r., s. 6-66, Informacje i opracowania statystyczne, Urząd Statystyczny  w Lublinie, Lublin. (ISBN 83-7402-155-1)

12. Myna A., 2004, Zmiany struktury inwestycji lokalnych w okresie transformacji ustrojowej na przykładzie gmin pogranicza polsko-ukraińskiego  i polsko-białoruskiego, [w:] Badania geograficzne w poznawaniu środowiska, (red. Z. Michalczyk), Wydawnictwo UMCS, Lublin, s. 573-574. (ISBN-83-227-2265-6)

11. Myna A., 2004, Problemy gospodarki odpadami komunalnymi w latach 2001-2002, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu 1023, s.115-123. (PL ISSN 0324-8445)

10. Myna A., 2004, Bariery w korzystaniu ze środków pomocowych Unii Europejskiej na przykładzie gmin Lubelszczyzny, Samorząd Terytorialny, nr 9, s. 30-38. (ISSN – 0867 – 4973).

9. Myna A., 2004, Strategia rozwoju gminy na przykładzie Jastarni, [w:] Samorząd lokalny w Polsce. Społeczno-polityczne aspekty funkcjonowania, (red. S. Michałowski, A. Pawłowska), UMCS,  Lublin, s. 412-420. (ISBN 83-227-2196X)

8. Myna A., 2003, Problemy zaopatrzenia ludności w wodę i usuwania ścieków na obszarach wiejskich, [w:] Współczesne przekształcenia i przyszłość polskiej wsi, (red. B.Górz, Cz. Guzik), Studia Obszarów Wiejskich, t. 4, Warszawa s. 67-77. (ISSN 1642 – 4689) (ISBN -83-904856 – 5-6)

7. Myna A., 2003, Przekształcenia własnościowe usług wywozu i składowania komunalnych odpadów stałych, Samorząd Terytorialny, nr 5, s. 34-44. (ISSN- 0867- 4973)

6. Myna A., 2002, Postawy rozwojowe gmin i bariery rozwoju lokalnego na przykładzie Lubelszczyzny, Annales Universitatis Mariae-Curie Sklodowska, Sec. B, vol. LVII, Lublin, s. 257-272. (ISSN-0137-1983)

5. Myna A., 2000, Regionalne uwarunkowania inwestycji gmin pogranicza polsko-ukraińskiego, [w:] Szanse rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich ze szczególnym uwzględnieniem pogranicza polsko-ukraińskiego. Materiały XVI ogólnopolskiego seminarium geograficzno-rolniczego, (red. B.Górz), UMCS, Lublin, s. 218-229. (ISBN- 83-227-1631-1)

4. Myna A., 2000, Regionalne instrumenty wspomagania strategii rozwoju lokalnego, [w:] Od socjalizmu do gospodarki rynkowej, (red. T. Gruszecki), KUL, Lublin, s. 183-200. (ISBN - 83 - 87-497-37-1)

3. Myna A., 1998, Rozwój lokalny, regionalne strategie rozwoju, regionalizacja, Samorząd Terytorialny, nr 11, s. 30-48. (ISSN- 0867- 4973)

2. Myna A., 1998, Regionalne uwarunkowania strategii rozwoju gmin na przykładzie Lubelszczyzny i Pomorza Gdańskiego, [w:] Geografia w kształtowaniu i ochronie środowiska oraz transformacji systemowej regionu górnośląskiego. Materiały 47 Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Uniwersytet Śląski, Sosnowiec, s. 291-293.

 1. Myna A., 1998, Zróżnicowanie strategii rozwoju gmin, [w:] Geografia w kształtowaniu i ochronie środowiska oraz transformacji systemowej regionu górnośląskiego. Materiały 47 Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Uniwersytet Śląski, Sosnowiec, s.289-290.

 

Udział w realizacji projektów badawczych:

1988-1989 wykonawca centralnego programu badawczo-rozwojowego 13.1 „Poprawa funkcjonowania gospodarki miejskiej”

-studium restrukturalizacji przestrzennej przemysłu w Lubelskim Zespole Miejskim (temat 13.1.2.5.1)

-studium przemysłu w planach przestrzennych zagospodarowania małych miast (temat 13.1.2.3.7)

-studium nad strategią rozwoju przemysłu w wybranych województwach oraz miastach i obszarach problemowych (temat 13.1.2.6)

Udział w pracach nad: planem zagospodarowania przestrzennego miasta Stalowej Woli, planem zagospodarowania przestrzennego województwa bialskopodlaskiego oraz strategią zagospodarowania obszaru potencjalnej eksploatacji węgla LZW.

Od 2007 r. wykonawca projektu „Gospodarowanie zasobami mieszkaniowymi” (nr 1.26.01 Główny Urząd Statystyczny w Warszawie)  

Od 2007 r. wykonawca projektu „Transakcje kupna-sprzedaży nieruchomości i ich ceny” (nr1.26.04 Główny Urząd Statystyczny w Warszawie)  

Od 2005 r. wykonawca projektu „Infrastruktura komunalna” (nr 1.26.06 Główny Urząd Statystyczny w Warszawie)

 

Projekty badawcze współfinansowane z Unii Europejskiej (ekspert, recenzent bądź wykonawca)

 1.„Opracowanie metodologii pozyskiwania danych i wskaźników projektów realizowanych w obszarze infrastruktury komunalnej ze wspólnej listy wskaźników kluczowych 2014 – 2020 Funduszu Spójności na poziomie gmin (NTS 5) i w granicach aglomeracji definiowanej zgodnie  z art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne”,

 umowa nr 15/BR-POPT/CBiES/2014 z dnia 10 listopada 2014 r. pomiędzy Głównym Urzędem Statystycznym w Warszawie a Centrum Badań i Edukacji Statystycznej w Jachrance,

 Wsparcie systemu monitorowania polityki spójności w perspektywie finansowej 2007-2013 oraz programowania i monitorowania polityki spójności w perspektywie finansowej 2014-2020”, współfinansowany przez Unię Europejską z „Programu operacyjnego pomoc techniczna 2007-2013”,

 

2."Pozyskanie nowych wskaźników z zakresu planowania przestrzennego i budownictwa mieszkaniowego przydatnych do oceny dostępności i jakości usług publicznych”,

 umowa nr 17/BR-POPT/CBiES/2014 z dnia 5 grudnia 2014 r. pomiędzy Głównym Urzędem Statystycznym w Warszawie a Centrum Badań i Edukacji Statystycznej w Jachrance,

 Wsparcie systemu monitorowania polityki spójności w perspektywie finansowej 2007-2013 oraz programowania i monitorowania polityki spójności w perspektywie finansowej 2014-2020” współfinansowany przez Unię Europejską z „Programu operacyjnego pomoc techniczna 2007-2013”,

 

 3."Opracowanie wskaźników w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi na poziomie gmin (NTS 5) i Regionów Gospodarki Odpadami Komunalnymi (RGOK)”,

 umowa nr 11/BR-POPT/CBiES/2017 z dnia 13 czerwca 2017 r.pomiędzy Głównym Urzędem Statystycznym w Warszawie a Centrum Badań i Edukacji Statystycznej w Jachrance,

 „Wsparcie systemu monitorowania polityki spójności w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz programowania i monitorowania polityki spójności po 2020 roku”, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków „Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020”.