Firma Esri Polska Sp. z o.o. powstała w 1995 roku i jest jedynym autoryzowanym polskim dystrybutorem oprogramowania Esri Inc., USA - światowego lidera w tworzeniu oprogramowania systemów informacji geograficznej (GIS).

Zajmujemy się wdrażaniem Systemów Informacji Przestrzennej (GIS) wspomagających proces podejmowania decyzji przez pracowników administracji publicznej i przedsiębiorców. Tworzymy narzędzia do zarządzania, planowania i monitorowania procesów odnoszących się do lokalizacji. Projektujemy Systemy Informacji Przestrzennej dostosowane do potrzeb użytkowników – pracowników administracji publicznej i przedsiębiorców zajmujących się ochroną przyrody, planowaniem przestrzennym, geomarketingiem, zarządzaniem kryzysowym, itp., odpowiadając tym samym na rosnące zapotrzebowanie na rynku na tego typu usługi.

  • planowanie przestrzenne
  • szkolenia
  • analizy potencjału rynku
  • analizy ekspansji
  • produkty wsparcia sprzedaży


related
Program GeoSTART powstał w celu propagowania wiedzy na temat Lotniczego Skanowania Laserowego i zacieśniania współpracy Firmy z Uczelniami. Dzięki naszym działaniom Studenci mają możliwość poszerzenia swojej wiedzy oraz umiejętności w zakresie użytkowania różnorodnych oprogramowań do przetwarzania danych LiDAR. Program GeoSTART to także szansa dla Uczelni na rozszerzenie oferty w ramach specjalistycznego oprogramowania oraz podniesienie jakości wykonywanych prac dyplomowych.