Wyniki 2015/2016 semestr letni

Wyniki ankiety oceny zajęć w semestrze letnim 2015/2016

  • W ankiecie oceny zajęć wzięło udział 306 studentów Wydziału - frekwencja wyniosła 29%.
  • Średni wynik dla Wydziału wyliczony na podstawie wszystkich ocen wystawionych przez studentów to 4,51.
  • Rozpiętość ocen dla poszczególnych nauczycieli wyniosła od 2,96 do 4,99.
  • Średnia liczba studentów oceniających jednego pracownika to 21
  • Wyniki ankiety były przedmiotem analizy na Radzie Wydziału NoZiGP oraz ramach Zakładów. W przypadku nauczycieli dla których średnia ocena była niższa od 3,5 dokonano szczegółowej analizy z bezpośrednim udziałem nauczycieli, których dotyczyły.
  • Na podstawie wystawionych ocen przygotowana została lista najlepiej ocenionych nauczycieli.

Lista pracowników najlepiej ocenionych przez studentów (co najmniej 20):

Pracownicy samodzielni

Prof. dr hab. Zdzisław Michalczyk – 4,81 (20)

Dr hab. Sebastian Bernat – 4,78 (26)

Prof. dr hab. Marian Harasimiuk – 4,76 (23)

Dr hab. Jacek Chodorowski – 4,76 (30)

Dr hab. Wojciech Janicki – 4,75 (36)

Dr hab. Waldemar Gorzym Wilkowski – 4,62 (32)

 

Dr hab. Wojciech Zgłobicki – 4,85 (17)

Prof. dr hab. Radosław Dobrowolski – 4,56 (19)


Adiunkci, starsi wykładowcy, asystenci

Dr Joanna Sposób – 4,99 (30)

Dr Małgorzata Telecka – 4,93 (54)

Dr Piotr Demczuk – 4,92 (30)

Dr Krzysztof Kałamucki – 4,88 (23)

Dr Andrzej Jakubowski – 4,86 (25)

Dr Leszek Gawrysiak – 4,83 (27)

Dr Andrzej Plak – 4,81 (21)

Dr Jan Reder – 4,75 (38)

Dr Jolanta Rodzoś – 4,74 (44)

Dr Wioletta Kałamucka – 4,71 (36)

 

Dr Marek Turczyński – 4,93 (18)

Dr Piotr Bartmiński – 4,81 (19)