Geoinformatyka

Geoinformatyka studia I st. (inżynierskie) + efekty uczenia się

I rok, I st. (dla studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2020/2021) 

II rok, I st. (dla studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akadmeickim 2019/2020)

III rok, I st. (dla studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akdemieckim 2021/2019)

 

Geoinformatyka studia II stopnia + efekty uczenia się

I rok, II st. (dla studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2020/2021)

II rok, II st. (dla studentów, któzy rozpoczęli studia w roku akdemickim 2019/2020)