Geoinformatyka

Geoinformatyka - plany studiów + efekty uczenia się:

I rok, I st. (dla studentów, którzy rozpoczęli studia I st. w roku akademickim 2023/2024)

II rok, I st. (dla studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2022/2023)

III rok, I st. (dla studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2021/2022)

IV rok, I st. (dla studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2020/2021)

 

I rok, II st. (dla studentów, którzy rozpoczęli studia II st. w roku akademickim 2023/2024) 

II rok, II st. (dla studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2022/2023)

Plan studiów + efekty uczenia się (dla studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2021/2022)

Lista zagadnień rekomendowanych do egzaminu licencjackiego - kilknij tutaj.