Wyniki 2015/2016 semestr zimowy

Wyniki ankiety oceny zajęć w semestrze zimowym 2015/2016

  • W ankiecie oceny zajęć wzięło udział 449 studentów z WNoZiGP, co oznacza, że frekwencja wyniosła 37%.
  • Średni wynik dla Wydziału wyliczony na podstawie wszystkich ocen wystawionych przez studentów wynosi  4,41.
  • Rozpiętość ocen dla poszczególnych nauczycieli wynosi od 2,84 do 5,0.
  • Wyniki ankiety były przedmiotem analizy na Radzie Wydziału NoZiGP, na ogólnym zebraniu pracowników Wydziału oraz w ramach Zakładów. Komentarze krytyczne ze strony studentów zostały przeanalizowane szczegółowo, z bezpośrednim udziałem nauczycieli, których dotyczyły.
  • Na podstawie wystawionych ocen przygotowana została lista najlepiej ocenionych nauczycieli.

Lista pracowników najlepiej ocenionych przez studentów:

Pracownicy samodzielni

Dr hab. E. Skowronek – 4,82 (60 ankiet)

Prof. dr hab. J. Superson – 4,62 (24)

Dr hab. P. Zagórski – 4,60 (21)

Prof. dr hab. B. Kaszewski – 4,51 (23)

Dr hab. I. Pidek, prof. UMCS – 4,49 (125)

Dr hab. W. Zgłobicki, prof. UMCS – 4,80 (18)


Adiunkci, starsi wykładowcy, asystenci

Dr P. Wojtanowicz – 5,0 (19 ankiet)

Dr J. Rodzoś – 4,92 (63)

Dr J. Sposób – 4,89 (33)

Dr L. Gawrysiak – 4,86 (49)

Dr G. Gajek – 4,86 (37)

Dr A. Jakubowski – 4,86 (34)

Dr P. Różański – 4,80 (70)

Dr M. Dobek – 4,80 (45)

Dr M. Telecka – 4,80 (25)

Dr S. Wereski – 4,76 (35)

Dr W. Janicki – 4,75 (36)