Partnerzy Dnia Ziemi 2019:

Akademia Super Aikido Lublin

 

Centralne Laboratorium Badawcze Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska

 

 

Centrum Kultury Fizycznej UMCS

 Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie  

Liga Ochrony Przyrody

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o.

 

 

Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym

Ogród Botaniczny UMCS

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie

 

Poleski Park Narodowy

Polskie Towarzystwo Geograficzne Oddział Lubelski                

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie

 Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie  
Roztoczański Park Narodowy
Fundacja Santander Bank Polska S.A. im. Ignacego Jana Paderewskiego
Szkoła Policealna - Medyczne Studium Zawodowe
im. Stanisława Liebharta w Lublinie
Uniwersytet Dziecięcy UMCS
Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego
Urząd Miasta Lublin
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie
Wydział Biologii i Biotechnologii UMCS
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Lublinie
Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych