Wyniki 2016/2017 semestr letni

Wyniki ankiety oceny zajęć w semestrze letnim 2016/2017

  • W ankiecie oceny zajęć wzięło udział 284 studentów Wydziału - frekwencja wyniosła 24%.
  • Średni wynik dla Wydziału wyliczony na podstawie wszystkich ocen wystawionych przez studentów wynosi 4,56.
  • Rozpiętość ocen dla poszczególnych nauczycieli wynosi od 3,17 do 4,99. 7 osób otrzymało ocenę poniżej 4,0 a 36 powyżej 4,7.
  • Wyniki ankiety były przedmiotem analizy na Radzie Wydziału NoZiGP oraz ramach Zakładów. W przypadku nauczycieli dla których średnia ocena była niższa od 3,5 dokonano szczegółowej analizy z bezpośrednim udziałem nauczycieli.
  • Na podstawie wystawionych ocen przygotowana została lista najlepiej ocenionych nauczycieli.

Lista pracowników najlepiej ocenionych przez studentów (co najmniej 15)

Pracownicy samodzielni

prof. dr hab. Bogusław Kaszewski                 4.91 (15)

dr hab. Anna Dłużewska                                4.81 (36)

dr hab. Ewa Skowronek                                 4.78 (49)

dr hab. Teresa Brzezińska-Wójcik                  4.75 (52)

prof. dr hab. Zdzisław Michalczyk                 4.62 (20)

dr hab. Sebastian Bernat                                 4.56 (26)


Adiunkci, starsi wykładowcy, asystenci

mgr inż. Krzysztof Raczyński                        4.99 (24)

dr Joanna Sposób                               4.96 (37)

dr Krzysztof Bartoszek                                   4.96 (19)

dr Marek Turczyński                          4.96 (43)

dr Andrzej Jakubowski                                   4.95 (22)

dr Renata Krukowska                         4.91 (36)

dr Małgorzata Telecka                                    4.85 (22)

dr Piotr Kulesza                                  4.82 (26)

dr Paweł Pytka                                                4.81 (27)

dr Katarzyna Mięsiak-Wójcik                         4.79 (29)

dr Grzegorz Gajek                              4.79 (22)