Opiekunowie 2016-17

Opiekunowie I roku, rok akademicki 2016-2017


 I stopień

Geografia - Dr Katarzyna Mięsiak-Wójcik

Geoinformatyka - Dr Łukasz Chabudziński

Gospodarka przestrzenna - Mgr inż. arch. Anna Sawicka

Turystyka i rekreacja - Dr Andrzej Tucki


 II stopień

Geografia - Dr Krzysztof Bartoszek

Geoinformatyka - Dr Beata Hołub

Turystyka i rekreacja - Dr Marcin Kozieł

Gospodarka przestrzenna - Dr Dagmara Kociuba